Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2021 PW18

PW18 - 05-05-2021 | door Dr. Hanneke Zwikker, Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Welk effect heeft langdurige blootstelling aan NSAID’s (in bijvoorbeeld oppervlaktewater) op vissen?

  1. gedragsverandering
  2. groeivertraging
  3. negatieve invloed op de voortplanting
  4. weefselschade

Toelichting

Het juiste antwoord is: weefselschade

Van pijnstillers – zoals diclofenac – is bekend dat zij weefselschade (zoals nier-, kieuw- en  leverschade) kunnen veroorzaken bij vissen (van der Hoek et al., 2013). Middelen die kunnen leiden tot gedragsverandering, zijn antidepressiva (zoals fluoxetine) en het kalmeringsmiddel oxazepam. Ook zijn effecten op de voortplanting van mosselen en de groei van amfibieën aangetoond.

Hormoonverstorende stoffen kunnen ook bij waterdieren het hormoonsysteem verstoren. Zo kan de oestrogene component in de anticonceptiepil leiden tot seksuele veranderingen in vissen (waardoor bijvoorbeeld mannelijke vissen eitjes hebben) en zelfs tot uitsterven van een populatie.

Bron: FTO-module ‘Geneesmiddelen en milieu’ 

Document acties

Back to top