Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2021 PW16

PW16 - 21-04-2021 | door Anneke Cancrinus, apotheker Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

In maart 2021 is de herziene NHG-Standaard Maagklachten verschenen. Welke protonpompremmer is volgens het Nederlands Huisartsengenootschap eerste keus bij eradicatie van Helicobacter pylori?

  1. esomeprazol
  2. lansoprazol
  3. omeprazol
  4. pantoprazol
  5. rabeprazol

Toelichting

Het juiste antwoord is: esomeprazol

Bij eradicatie is esomeprazol de PPI van eerste keus. Omeprazol, lansoprazol en pantoprazol worden voornamelijk door CYP2C19 afgebroken. Bij ultrarapid metabolisers wordt daarom geadviseerd de dosering van omeprazol, lansoprazol en pantoprazol respectievelijk drie, vier of vijf keer te verhogen. Het farmacogenetisch profiel van een patiënt is vaak niet bekend en dan is bij omeprazol, lansoprazol en pantoprazol niet duidelijk hoe er gedoseerd moet worden bij een eradicatiekuur.

Bij esomeprazol en rabeprazol is geen dosisaanpassing nodig. Esomeprazol heeft in de NHG-Standaard bij eradicatie de voorkeur boven rabeprazol omdat het goedkoper is.

Bron: De Jongh E, De Wit NJ, Numans ME, Smeink P, Van der Weele GM, Wesseler GH. NHG-Standaard Maagklachten (M36). Versie 5.0, maart 2021.

Document acties

Reacties

23-04-2021 17:18
G. van den Brink (115030) zegt:

Geachte redactie,
Het antwoord op de gestelde vraag in deze aflevering van Herexamen is inderdaad a. In de toelichting wordt in grote lijnen de tekst van de NHG-standaard aangehaald: omeprazol, lansoprazol en pantoprazol worden voornamelijk door CYP2C19 afgebroken. Dit suggereert dat dit voor esomeprazol niet het geval is (zoals expliciet in de NHG-standaard wordt gesteld!). Op de Kennisbank is te lezen dat ook esomeprazol vooral door CYP2C19 wordt afgebroken.
Omeprazol en esomeprazol worden als twee "losse" PPI's behandeld, terwijl het eerste een racemisch mengsel is van esomeprazol (S-omeprazol) en R-omeprazol. Beide enantiomeren worden vooral door CYP2C19 afgebroken.
Er kunnen goede redenen zijn om in de genoemde situatie de voorkeur te geven aan esomeprazol, zoals de NHG-standaard doet. De argumentatie zoals die daar wordt gegeven is echter niet correct. Dat had in de toelichting bij de Herexamenvraag wel vermeld mogen worden.
Met vriendelijke groet,
Geurt van den Brink, apotheker, niet praktiserend

27-04-2021 14:07
A.M. Cancrinus-Matthijsse (178964) zegt:

Ter aanvulling: Op de Kennisbank wordt voor omeprazol en esomeprazol bij ultrarapid metabolizers (UM) wel een verschillend advies gegeven. Bij ultrarapid metabolizers wordt in het hoofdstuk Farmacogenetica geadviseerd om de dosering van omeprazol drie keer te verhogen, bij esomeprazol is volgens de Kennisbank bij UM geen dosisaanpassing nodig. In de risicoanalyse op de Kennisbank staat: Esomeprazole is given at relatively much higher doses than omeprazole: the dose is twice as high as the omeprazole dose, of which it is the S-isomer. In addition, the S-isomer has a lower clearance than the R-isomer and is less influenced by CYP2C19. The effect of the CYP2C19 phenotype on efficacy is therefore much less predominant for esomeprazole than for omeprazole.
Anneke Cancrinus

Back to top