Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2020 PW35

PW35 - 26-08-2020 | door Marijn Westphal, Laboratorium der Nederlandse Apothekers

Een cliënt gaat met rugzak (zonder koelelementen) op vakantie naar een land waar de gemiddelde temperatuur rond 25 °C ligt. Hij gebruikt onder meer insuline glargine (Lantus SoloStar, houdbaarheid bij vertrek nog 32 maanden). Welk advies geeft u uw cliënt over de houdbaarheid van zijn insuline tijdens zijn vakantie?

 

  1. De houdbaarheid verkorten naar 2 maanden.
  2. De houdbaarheid verkorten naar 8 maanden.
  3. De houdbaarheid verkorten naar maximaal 4 weken.
  4. De insuline mag niet bij 25 graden bewaard worden.

Toelichting

Het juiste antwoord is: de houdbaarheid verkorten naar maximaal 4 weken.

De chemische stabiliteit wordt beïnvloed door de temperatuur. Uit de wet van Arrhenius volgt dat bij 10 °C temperatuurstijging de reactiesnelheid met een factor twee tot vier toeneemt. Uitgaande van een koelkasttemperatuur van 5 °C betekent dit dat de houdbaarheid bij bewaren in de rugzak vier- tot zestienmaal zo kort zal zijn als bij bewaring in de koelkast, dus slechts twee tot acht maanden.

Voor eiwitgeneesmiddelen zoals insuline is het bovenstaande echter niet geschikt om de houdbaarheid bij hogere temperatuur af te leiden, omdat deze ook fysisch-chemische veranderingen in de structuur kunnen vertonen die niet verlopen volgens de wet van Arrhenius. Voor informatie over bewaring buiten de koelkast kan de SmPC worden geraadpleegd. Volgens de SmPC van Lantus SoloStar dienen niet-gebruikte pennen in de koelkast (2-8 °C) te worden bewaard, maar kan een pen die in gebruik is maximaal vier weken worden bewaard bij een temperatuur beneden 30 °C (niet bij een directe warmtebron of in direct licht).

Document acties

Back to top