Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2019 PW 49

PW49 - 04-12-2019 | door Marga Nijenhuis, GIC

De verstrekkingen van doorgeleverde bereidingen van geneesmiddelen in de openbare apotheek stabiliseerden in 2017. Welk percentage van de geneesmiddelverstrekkingen in de openbare apotheek was in dat jaar een doorgeleverde bereiding?

  1. 1,5%
  2. 3%
  3. 4,5%
  4. 6%

Toelichting

De Stichting Farmaceutische Kengetallen geeft in het Pharmaceutisch Weekblad aan dat openbare apotheken in 2017 ongeveer 7,5 miljoen keer een geneesmiddel als doorgeleverde bereiding verstrekten (Aantal doorgeleverde bereidingen stabiliseert. Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 153 nr 37, 14 september 2018).

Data en feiten 2018, het jaar 2017 in cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen geeft aan dat het aantal openbare apotheken in 2017 gedurende het jaar varieerde van 1989 tot 1994 en dat het gemiddelde aantal geneesmiddelverstrekkingen per openbare apotheek in dat jaar 119.100 was. Dit komt overeen met een totaal van ongeveer 237 miljoen verstrekkingen. Het aandeel van de doorgeleverde bereidingen hierin bedroeg dus ongeveer 3%.

Document acties

Back to top