Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2019 PW 46

PW46 - 14-11-2019 | door Marianne le Comte, GIC/KNMP

U krijgt een recept van de GGD voor het combinatiepreparaat emtricitabine/tenofovir disoproxil 200mg/245mg (generiek preparaat of Truvada) en de vermelding ‘Prep’. Prep staat voor pre-expositieprofylaxe; het wordt gebruikt door hiv-negatieve personen ter voorkoming van een hiv-infectie. Deze personen moeten bewezen hiv-negatief zijn en ten minste elke drie maanden een hiv-test ondergaan. Klik op een van de antwoorden.

a. De dosering is: 1 tablet 1x per dag (‘dagelijks gebruik’).

b. De dosering is: 2 tabletten tegelijkertijd innemen tussen 24 uur en 2 uur voorafgaand aan de mogelijke blootstelling, vervolgens 1 tablet 24 uur na de eerste inname en nogmaals 1 tablet 24 uur later, in totaal 4 tabletten (‘intermitterend gebruik, rondom seks’).

c. De nierfunctie moet bekend zijn.

d. Medicatiebewaking op interacties en verminderde nierfunctie is nodig.

  1. Alle antwoorden zijn fout.
  2. Alle antwoorden zijn goed.

Toelichting

Het juiste antwoord is: alle antwoorden zijn goed.

Dagelijks gebruik van Prep is de geregistreerde dosering bij personen die bewezen hiv-negatief zijn.

Intermitterend gebruik van Prep (rondom seks) is alleen onderzocht bij mannen die seks hebben met mannen (msm) die bewezen hiv-negatief zijn. Deze dosering is niet geregistreerd, maar wordt genoemd in de Prep Richtlijn [1].

De nierfunctie moet elke drie maanden worden bepaald (volgens de Prep Richtlijn voor start, een maand na start en vervolgens elke zes maanden). Bij creatinineklaring kleiner dan 50 ml/min wordt dagelijks gebruik niet aanbevolen, bij intermitterend gebruik rondom seks is overleg met de voorschrijver gewenst.

Het combinatiepreparaat heeft een paar relevante interacties. Zo is bij combinatie van tenofovir disoproxil met nsaid’s nefrotoxiciteit gemeld. Ook kan de toxiciteit van tenofovir disoproxil toenemen door ledipasvir of velpatasvir.

Voor meer informatie over PrEP, zoals het herkennen van een recept voor PrEP, informatie die nodig is bij afleveren en advies voor medicatiebewaking, zie [2]. Op knmp.nl staat actueel nieuws [3].

Literatuur

  1. IV Pre-expositie profylaxe (PrEP) richtlijn Nederland. Nederlandse PrEP Richtlijn, versie 1 (8 september 2016), gereviseerde versie 2 (15 april 2019). https://nvhb.nl/wp-content/uploads/2019/04/PrEP-richtlijn-Nederland-versie-2-dd-15-april-2019.pdf
  2. https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2018/minister-vraagt-zorgpartijen-implementatie-prep-uit-te-werken
  3. https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2019/prep-medicatie-blijft-beschikbaar-via-apotheek

 

Document acties

Back to top