Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2019 PW 44

PW44 - 31-10-2019 | door Denise van Vessem, apotheker BENU Apotheek Nieuwkoop

Voor een cliënt met een ernstige huidinfectie wordt flucloxacilline 500 mg 4dd voorgeschreven voor een periode van zeven dagen. Door de apothekersassistent dienen 28 capsules te worden uitgeteld. Hoe dient dit in de apotheek plaats te vinden conform de nieuwe RiFaS-adviezen?

  1. Onder de stofafzuigkast, met handschoenen en veiligheidsbril.
  2. Onder de stofafzuigkast, met handschoenen.
  3. Op een werkplek zonder lokale ventilatie, met handschoenen.
  4. Op een werkplek zonder lokale ventilatie, zonder beschermingsmaatregelen.

Toelichting

Het juiste antwoord is: onder de stofafzuigkast, met handschoenen en veiligheidsbril.

Flucloxacilline is een stof met gevaarsklasse 3 en kan een allergische huidreactie of oogirritatie veroorzaken. Tevens kan inademing ernstige allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Om die reden dienen de capsules onder afzuiging te worden uitgeteld met behulp van een telgoot en onder bescherming van handschoenen en een (veiligheids)bril.

Document acties

Back to top