Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2019 PW 01/02

PW01/02 - 10-01-2019 | door Brigit Wensveen, GIC

Mevrouw A, 78 jaar, heeft kortgeleden een CVA doorgemaakt en verblijft in een verpleeghuis. Mevrouw heeft moeite met ademhalen en moet veel hoesten. De verpleeghuisarts vermoedt een aspiratie-pneumonie en wil amoxicilline/clavulaanzuur 500/125 mg 3x per dag voorschrijven. De nierfunctie van mevrouw is echter ernstig verminderd (eGFR 26 mL/min). Welk advies geeft u de arts?

  1. a. Aanpassen van het voorschrift is niet nodig.
  2. b. Vervang amoxicilline/clavulaanzuur door doxycycline; dit wordt niet beïnvloed door de nierfunctie.
  3. c. Pas de dosering aan: geef amoxicilline/clavulaanzuur 875/125 mg 2x per dag.
  4. d. Vervang amoxicilline/clavulaanzuur door amoxicilline.

Toelichting

Het juiste antwoord is: c. Pas de dosering aan: geef amoxicilline/clavulaanzuur 875/125 mg 2x per dag.

Amoxicilline is een betalactamase-gevoelig penicilline. Clavulaanzuur remt betalactamase. Amoxicilline wordt gecombineerd met clavulaanzuur om het werkingsspectrum te verbreden met betalactamase-producerende bacteriën. Bij aspiratie van de maaginhoud bestaat er risico op een infectie met anaeroben en Enterobacteriaceae.

Bij verminderde nierfunctie neemt de klaring van clavulaanzuur af. Hierdoor neemt het risico op bijwerkingen, zoals leverschade, toe.

Bij een creatinineklaring van10-30 mL/min wordt daarom geadviseerd clavulaanzuur maximaal 2x per dag te doseren. In vitro is aangetoond dat de remmende werking van clavulaanzuur 8-12 uur aanhoudt.

Bij verminderde nierfunctie neemt ook de klaring van amoxicilline af. Dit is echter gezien de therapeutische breedte van amoxicilline klinisch niet relevant.

Document acties

gearchiveerd onder: Ademhalen
Back to top