Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2018PW47

PW47 - 21-11-2018 | door Marinka van Dalfsen (IVM)

Pulmonale monoklonale antilichamen zijn relatief nieuwe geneesmiddelen bij ernstige eosinofiele astma. Wat is het voordeel van benralizumab (Fasenra) ten opzichte van mepolizumab (Nucala)?

  1. a. Lagere geneesmiddelkosten in de onderhoudsdosering.
  2. b. Lagere toedienfrequentie in de onderhoudsdosering.
  3. c. Meer informatie beschikbaar over de langetermijnveiligheid.
  4. d. Subcutane in plaats van intraveneuze toedieningsroute.

Toelichting

Het juiste antwoord is: b. Lagere toedienfrequentie in de onderhoudsdosering.

Toediening van mepolizumab vindt om de vier weken plaats. De eerste drie doses van benralizumab moeten ook om de vier weken worden toegediend. Na de eerste drie doses is de toedienfrequentie om de acht weken.

Onderhoudsbehandeling met benralizumab en mepolizumab is anno 2018 nagenoeg even duur, namelijk ongeveer € 16.500 per jaar. Benralizumab is sinds 2018 op de markt en mepolizumab sinds 2015. Over de langetermijnveiligheid van benralizumab is niet meer bekend dan over mepolizumab. Beide middelen hebben een subcutane toedieningsroute.

Bron: MedicijnBalans

Document acties

Back to top