Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2018PW05

PW05 - 31-01-2018 | door Thijs Ambagts, apotheker Kwaliteitsapotheek Sloothaak

Welke uitspraak over vitamine B12-deficiëntie is juist?

Vitamine B12-deficiëntie bij metforminegebruik:

  1. a. treedt op bij 40% van de metforminegebruikers.
  2. b. verdubbelt het risico op neuropathie.
  3. c. verdubbelt het risico op anemie.
  4. d. komt vaker voor bij hogere doses metformine.

Toelichting

Het juiste antwoord is: d. komt vaker voor bij hogere doses metformine.

In twee observationele studies naar metforminegebruik en het ontwikkelen van vitamine B-deficiëntie kwam een factor met een statistisch significant verschil uit de cohort-analyses [1,2,3]: toegenomen hoogte in dagdosering metformine. Over de duur van metforminegebruik is onvoldoende eenduidigheid.

De prevalentie van vitamine B12-deficiëntie werd in studie 1 gemeten op 14,1% en bovendien bleek in die studie dat vitamine B12-deficiëntie geen goede voorspeller is van het ontwikkelen van neuropathie of anemie [1,3]. In studie 2 werd zowel in de groep van langer dan drie jaar metforminegebruik, als die van korter dan drie jaar metforminegebruik een significant verschil gevonden bij hogere metforminedoseringen. Bovendien bleek in een post-hoc analyse van alle cases en controles tezamen, dat de proporties patiënt-aantallen met de laagste vitamine B1-concentraties beneden de definitie vitamine B12-deficiënt, toenamen met oplopende staffels van dosis ≥ 1g metformine per dag [2].

Afgezien van dosishoogte en duur van metforminegebruik waren de risicofactoren die niet-significant verschillend bleken: leeftijd (staffels tien jaar), vegetariër zijn, gebruik van antihistaminica en/of protonpompremmers als comedicatie [2,3].

Deze vraag werd geïntroduceerd op de nascholingsdag van de stichting Langerhans.

Literatuur:

1. KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2; Noot 23 Biguaniden (Metformine)
2. Ting RZ,Szeto CC, Chan MH, Ma KK, Chow KM. Risk factors of vitamin B(12) deficiency in patients receiving metformin. Arch Intern Med 2006; 166: 1975-9
3. de Groot-Kamphuis DM, van Dijk PR, Groenier KH, Houweling ST, Bilo HJ, Kleefstra N. Vitamin B12 deficiency and the lack of its consequences in type 2 diabetes patients using metformin. The Neth J of Medicine 2013; 71(7): 386-390

Document acties

gearchiveerd onder: Interacties, Vitamine B12, Dosering, Metformine
Back to top