Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2018 PW33en34

PW33en34 - 16-08-2018 | door Marc de Leeuw, GIC

Meneer Pieters (65 jaar) gaat drie keer per week naar het dialyse-centrum om een hemodialysesessie van vier uur te ondergaan. Zoals de meeste chronische dialysepatiënten heeft hij geen eigen urineproductie meer. Meneer Pieters heeft reumatoïde artritis en de huisarts wil hem diclofenac voorschrijven: 50 mg 3x per dag, maar hij twijfelt of dit wel kan en belt u voor advies. Welk advies geeft u de huisarts?

  1. De dosering van diclofenac moet vanwege de afwezige nierfunctie worden teruggebracht naar 50 mg 2x per dag om toxiciteit te voorkomen.
  2. Een NSAID is altijd gecontra-indiceerd bij hemodialyse.
  3. Meneer Pieters heeft geen urineproductie meer wat erop wijst dat de nierfunctie volledig is uitgevallen. Een NSAID kan de nierfunctie dan niet meer verder verslechteren en mag worden voorgeschreven.

Toelichting

Het juiste antwoord is: meneer Pieters heeft geen urineproductie meer wat erop wijst dat de nierfunctie volledig is uitgevallen. Een NSAID kan de nierfunctie dan niet meer verder verslechteren en mag worden voorgeschreven.

Volgens het G-Standaardadvies voor NSAID’s bij hemodialyse is het niet nodig het gebruik van NSAID’s te vermijden als er geen restfunctie van de nieren meer aanwezig is. Als er nog wel een restfunctie aanwezig is, dat wil zeggen de patiënt produceert nog minimaal een halve liter urine per dag, dan wordt ernaar gestreefd deze restfunctie te behouden. NSAID’s verstoren het compensatiemechanisme van verhoogde prostaglandinesynthese dat bij verminderde nierperfusie een te sterke daling van de nierperfusie voorkomt. Verminderde nierperfusie kan zorgen voor (acute) uitval van een eventueel nog aanwezige restfunctie van de nieren.

Bron: G-Standaard, hemodialyse: NSAID’s, te raadplegen via: https://www.knmp.nl/downloads/document-doseringsadviezen-bij-dialyse.pdf

Document acties

Back to top