Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2018 PW 26

PW26 - 27-06-2018 | door C.A.T.C. Lunenburg en J.J. Swen, Klinische Farmacie en Toxicologie, LUMC

De DPYD-genotypering is bepaald voor een patiënt die deze week gaat starten met een fluoropyrimidine-behandeling voor gemetastaseerd coloncarcinoom. De uitslag van de test toont dat er twee varianten aanwezig zijn, DPYD*2A en c.1236G>A. Wat is uw advies?

  1. a. Vervang de geplande therapie door een niet-fluoropyrimidine.
  2. b. Halveer de geplande dosering.
  3. c. Bepaal de DPD-enzymactiviteit middels een DPD-fenotyperingstest.

Toelichting

Het juiste antwoord is: c. Bepaal de DPD-enzymactiviteit middels een DPD-fenotyperingstest.

Het gen DPYD codeert voor het enzym dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD). Dehydrogenering is de initiële en snelheidsbepalende stap in de omzetting van fluoropyrimidines (> 80%) naar inactieve metabolieten. Bij DPD-deficiëntie is deze omzetting sterk verlaagd of afwezig, wat leidt tot meer actieve metabolieten en meer celtoxiciteit. DPYD*2A geeft een volledig inactief enzym. De variant c.1236G>A geeft een gedeeltelijk inactief enzym. Wanneer een patiënt twee varianten draagt, dubbel heterozygotie genaamd, kunnen de varianten samen op één allel voorkomen of elke variant op aparte allelen. Beide situaties geven een andere enzymactiviteit, waardoor het starten op 50% dosisreductie wellicht een onvoldoende reductie kan zijn. Het bepalen van de enzymactiviteit is voor deze patiënt de snelste en veiligste keuze om een nauwkeurige startdosering te bepalen.

De volgende tekst is opgenomen in het Farmacotherapeutisch Kompas: “Pas bij DPD-deficiëntie de dosering of het middel aan in overleg met de apotheker” (zie https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren-volgens-boek/preparaatteksten/c/capecitabine).

Document acties

Back to top