Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2017 PW 39

PW39 - 27-09-2017 | door Sanne van der Heijden, Leidse Master Farmacie

Een patiënt belandt op de IC met een ernstige community-acquired pneunomie die intraveneus behandeld moet worden. Uit de sputumkweek blijkt de verwekker een grampositieve Streptococcus pneumoniae te zijn. De patiënt heeft eerder een allergische reactie gehad op flucloxacilline. Wat is de meest geschikte farmacotherapie?

  1. a. cefuroxim 750 mg 3x per dag
  2. b. ciprofloxacine 400 mg 2x per dag
  3. c. levofloxacine 500mg 2x per dag
  4. d. vancomycine 1,5 g 2x per dag

Toelichting

Het juiste antwoord is: c. levofloxacine 500mg 2x per dag

Bij penicilline-overgevoeligheid op flucloxacilline kan er kruisovergevoeligheid bestaan met andere bèta-lactamantibiotica; hierdoor is cefuroxim (valt onder de groep cefalosporinen) geen goede keuze.

Vancomycine is werkzaam tegen grampositieve bacteriën doordat het de bacteriële celwandsynthese remt, de RSA-synthese blokkeert en de permeabiliteit aantast van het celmembraan. Echter is vancomycine ototoxisch en nefrotoxisch en is het een reserveantibioticum, waardoor dit ook niet de meest geschikte keus is. Levofloxacine is het meest geschikt, het is een fluorchinolon dat DNA-enzymen remt die verantwoordelijk zijn voor het op- en uitrollen van het dna en is werkzaam tegen S. pneumoniae. Ciprofloxacine is ook een fluor-chinolon, maar is onvoldoende werkzaam tegen deze verwekker en daarom niet geschikt.

Bron: KNMP Kennisbank, SWAB Management of Community-Acquired Pneumonia in adults.

Document acties

Back to top