Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2017 PW 51/52

PW51/52 - 20-12-2017 | door Mirjam Hempenius, Universiteit Utrecht

Amiodaron is een zeer lipofiel geneesmiddel en accumuleert hierdoor sterk in het vetweefsel. Welke stelling is onjuist?

  1. a. De halfwaardetijd neemt toe wanneer de patiënt amiodaron langer gebruikt.
  2. b. Amiodaron moet je in vier weken tijd optitreren tot de gewenste dosering.
  3. c. Amiodaron gaat over in de moedermelk en is daarom gecontra-indiceerd tijdens het geven van borstvoeding.
  4. d. Na staken van de behandeling kunnen de werking en dus ook de bijwerkingen 30-60 dagen aanhouden.

Toelichting

Het juiste antwoord is: b. Amiodaron moet je in vier weken tijd optitreren tot de gewenste dosering.

Amiodaron wordt niet opgetitreerd, maar juist opgeladen, omdat het anders zeer lang kan duren voordat adequate plasmaspiegels bereikt worden. De gebruikelijk oplaaddosis is volgens het Informatorium Medicamentorum (IM) aanvankelijk 200 mg 3× per dag gedurende 8-10 dagen en daarna 1× per dag 200 mg.

Volgens de richtlijn Atriumfibrilleren van de European Society of Cardiology (ESC) voor frequentiecontrole bij atriumfibrilleren wordt er aanvankelijk 600 mg per dag gedurende vier weken gegeven, vervolgens 400 mg per dag gedurende vier weken om vervolgens door te gaan met 200 mg 1× per dag [1]. Zou je niet opladen, dan is de plasmaspiegel na zestig dagen pas 50% van de steady state-concentratie en na een half jaar 90% van de steady state (uitgaande van een halfwaardetijd van ongeveer zestig dagen).

Met het oplaadschema volgens het IM bereik je na een maand 50% en na zes maanden 90% van deze spiegels en met het oplaadschema van de ESC-richtlijn bereik je al na vijftien dagen 50% en na een maand 90% van de steady state-spiegels. Vanwege deze lange halfwaardetijd duurt het echter ook een half jaar tot het geneesmiddel uit het lichaam verdwenen is, zeker wanneer het langdurig gebruikt is. In die periode kunnen zowel de werking als de bijwerkingen van amiodaron nog optreden [1].

De halfwaardetijd van amiodaron en de betreffende metabolieten blijken daarnaast toe te nemen bij langdurig gebruik [2]. Vanwege de lipofilie gaat amiodaron erg gemakkelijk over in de moedermelk en kan het bij de pasgeborene ernstige bijwerkingen geven [1].

Bronnen:

  1. KNMP Kennisbank – Amiodaron; https://kennisbank.knmp.nl/article/Informatorium_Medicamentorum/S1164.html.
  2. Poirier JM, Escoubet B, Jaillon P, Coumel P, Richard MO, Cheymol G. Amiodarone pharmacokinetics in coronary patients: differences between acute and one-month chronic dosing. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 1988 jan-mrt;13(1):67-72.

Document acties

gearchiveerd onder: Amiodaron, Farmacokinetiek, Dosering
Back to top