Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2017 PW 17

PW17 - 26-04-2017 | door M. Olthoff, Stichting Health Base

Mevrouw Van den Berg is 70 jaar en gebruikt sotalol voor atriumfibrilleren. Ze heeft geen contra-indicaties voor geneesmiddelen. De huisarts wil voor een depressie een SSRI voorschrijven en vraagt u mee te denken over de keuze. Wat adviseert u de huisarts?

  1. a. Citalopram: eerste keuze in de NHG-Standaard Depressie.
  2. b. Escitalopram: S-enantiomeer van citalopram met gunstiger bij-werkingen-patroon.
  3. c. Sertraline: minder kans op interacties met sotalol.
  4. d. Citalopram, escitalopram en sertraline zijn alle drie een even goede keus.

Toelichting

Het juiste antwoord is: c. Sertraline: minder kans op interacties met sotalol.

Volgens de NHG-Standaard Depressie is het eerstekeuze-antidepressivum bij ouderen een SSRI met weinig bijwerkingen, zoals citalopram of sertraline [1]. Echter, in verband met het risico op QT-intervalverlenging kunnen citalopram en escitalopram beter worden vermeden in combinatie met sotalol. Citalopram, escitalopram en sotalol zijn alle drie geclassificeerd als middelen met een risico op Torsade des Pointes (TdP) categorie I. Gelijktijdig gebruik van middelen met het hoogste risico op QT-verlenging dient te worden vermeden.

Sertraline is geclassificeerd als middel met conditioneel risico op TdP (categorie III). Dit middel mag daarom wel worden gegeven in combinatie met sotalol [2]. Indien er lang-QT-intervalsyndroom (LQTS) bij deze patiënt was vastgesteld waren alle genoemde middelen, inclusief sotalol, gecontraindiceerd [3].

Bronnen:

1. NHG-Standaard Depressie, Nederlands Huisartsen Genootschap, 2012.

2. IA 409 (es)citalopram-QT verlengende middelen. Commentaren Medicatiebewaking 2016/2017, Stichting Health base, september 2016.

3. CI 13 Lang-QT-interval syndroom. Commentaren Medicatiebewaking 2016/2017, Stichting Health Base, september 2016.

Document acties

Back to top