Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2016 PW 46

PW46 - 17-11-2016 | door Shiwai Ng, LNA

Toedieningsvormen voor oraal gebruik hoeven niet steriel te zijn. Ook voor het toedienen van geneesmiddelen via een sonde bestaan geen aparte eisen voor wat betreft hygiëne. Toch wordt vloeibare kant-en-klare sondevoeding altijd steriel geleverd. Of wordt zo mogelijk steriel bereide sondevoeding gebruikt. Wat is hiervoor de reden?

  1. a. Omdat patiënten die sondevoeding krijgen vaak kwetsbare patiënten zijn.
  2. b. Omdat sondevoeding geen conserveermiddel bevat.
  3. c. Omdat een ongeconserveerde vloeistof slechts twee weken in de koelkast bewaard kan worden.
  4. d. Vanwege een combinatie van a en b.

Toelichting

Het juiste antwoord is: b. Omdat sondevoeding geen conserveermiddel bevat.

Het feit dat sondevoeding meestal steriel is, kan voor verwarring zorgen. Hoewel sondevoeding vaak patiënten betreft die kwetsbaar zijn, is steriliteit niet nodig. Sondevoeding is door de aanwezigheid van verschillende nutriënten een zeer goede voedingsbodem voor micro-organismen. Sondevoeding wordt echter niet geconserveerd, omdat er een groot volume van wordt toegediend. De toegediende hoeveelheid conserveermiddel zou dan te hoog zijn. Om de microbiologische houdbaarheid van sondevoeding te garanderen wordt de voeding vaak wel gesteriliseerd.

Controleer altijd de verpakking van de sondevoeding op houdbaarheid en wijze van bewaring. Over het algemeen geldt dat de voeding na opening, in originele verpakking, afgesloten en gekoeld (koelkast), maximaal 24 uur bewaard kan worden.

Document acties

gearchiveerd onder: Steriliteit, Voeding, sonde
Back to top