Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2016 PW 45

PW45 - 10-11-2016 | door Reinier van Hest, AMC

Wanneer het first pass-effect van een oraal toegediend geneesmiddel afneemt door enzymremming dan:

  1. a. Stijgt zowel de maximale concentratie als de AUC.
  2. b. Stijgt de maximale concentratie en blijft de AUC gelijk.
  3. c. Daalt de maximale concentratie en stijgt de AUC.
  4. d. Blijft de maximale concentratie gelijk en stijgt de AUC.
  5. e. Blijft de maximale concentratie gelijk en neemt de AUC af.

Toelichting

Het juiste antwoord is: a. Stijgt zowel de maximale concentratie als de AUC.

Enzymremming leidt tot een afgenomen first pass-effect doordat na absorptie vanuit het maagdarmkanaal minder afbraak plaatsvindt van het geneesmiddel bij de eerste passage van de darmen en de lever.

De biologische beschikbaarheid (F) neemt dus toe en er komt meer geneesmiddel beschikbaar in de circulatie. Dat leidt tot een toegenomen maximale concentratie en een toegenomen oppervlakte onder de concentratie–tijdcurve (AUC) volgens de volgende formules: Cmax = (D × F) / Vd en AUC = (D × F) / CL.

Enzymremming zal vaak bij elke volgende passage van de lever, of ander metaboliserend orgaan, leiden tot minder afbraak en daardoor tot een afgenomen klaring (CL). Hierdoor neemt de AUC nog eens extra toe.

Document acties

gearchiveerd onder: Farmacokinetiek
Back to top