Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2016 PW 26

PW26 - 29-06-2016 | door Cindy Reinders

Een huisarts vraagt uw advies bij een patiënt die hij vanwege slikklachten wil omzetten van morfine met vertraagde afgifte (tweemaal daags 180 mg) naar fentanylpleister. U adviseert over te stappen op een pleister die 150 microgram fentanyl per uur afgeeft. Wat adviseert u nog meer?

  1. a. om de eerste dag tweemaal daags 90 mg morfine erbij te nemen
  2. b. om de eerste dag tweemaal daags 180 mg morfine erbij te nemen
  3. c. om de eerste twee dagen tweemaal daags 90 mg erbij te nemen
  4. d. om de eerste twee dagen tweemaal daags 180 mg erbij te nemen

Toelichting

Het juiste antwoord is: a. om de eerste dag tweemaal daags 90 mg morfine erbij te nemen

De werkgroep die de NHG-Standaard Pijn heeft opgesteld, adviseert patiënten die overstappen van orale opiaten op een fentanylpleister om de tabletten met vertraagde afgifte er tijdens de eerste dag in halve dosering (in dit geval dus tweemaal daags 90mg) bij te nemen. Nadat de eerste pleister is aangebracht stijgt de serumconcentratie fentanyl geleidelijk en stabiliseert na 12 tot 24 uur.

Bronnen: NHG-Standaard Pijn (2015) en KNMP Kennisbank

Document acties

Back to top