Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2016 PW 18

PW 18 - 04-05-2016 | door K.Y. Tsoi

Een vrouw van 29 jaar gaat drie weken op vakantie naar Cambodja en krijgt een voorschrift voor Lariam. Drie dagen na inname van de eerste tablet ontwikkelt ze een ernstige huidreactie. De apotheker legt dit vast als een overgevoeligheid op mefloquine. Bij welk(e) geneesmiddel(en) bestaat er risico op het optreden van een vergelijkbare reactie?

  1. a. kinidine
  2. b. chloroquine
  3. c. clioquinol
  4. d. alle genoemde geneesmiddelen

Toelichting

Het juiste antwoord is: d. alle genoemde geneesmiddelen

Mefloquine heeft een cholineverbinding in de molecuulstructuur. Dit geldt eveneens voor kinidine, chloroquine en clioquinol. Door de chemische verwantschap tussen kinidine (optisch isomeer van kinine) en de kininederivaten chloroquine en mefloquine bestaat het risico op kruisovergevoeligheid.

Ook bij clioquinol dient men bedacht te zijn op mogelijke kruisovergevoeligheid. In een kleine studie is gezien dat vier van de tien patiënten die eerder door clioquinol gesensibiliseerd waren, tevens een positieve huidtest hadden bij antimalariamiddelen die een chinoline in de molecuulstructuur hebben.

Bron: OV chinolinederivaten. Commentaren Medicatiebewaking 2015/2016, Stichting Health Base, 30ste jaargang, mei 2015.

Document acties

gearchiveerd onder: Overgevoeligheid, Chinolines
Back to top