Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2015 PW 6

PW Magazine 6, jaar 2015 - 04-02-2015
Een baby’tje wordt uit het ziekenhuis ontslagen. Het ontslagrecept vermeldt onder meer het actuele gewicht van het patiëntje, en een fenobarbitaldrank 4 mg/ml in acetem. De ouders zijn geïnstrueerd om de voorgeschreven geneesmiddelen via een sonde toe te dienen. Neemt u contact op met de voorschrijvend arts? a. Ja, want de voorgeschreven drank bevat acetem en dat is niet toegestaan bij baby’s. b. Ja, want de voorgeschreven drank is mogelijk niet geschikt voor toediening via een sonde. c. Ja, want er is geen indicatie voor fenobarbital bij baby’s. d. Ja, om alle drie deze redenen.

Goede antwoord: b.

Acetem is toegestaan voor orale toepassing bij baby’s, en er is geen beperking aan de dagelijks in te nemen hoeveelheid.

Het toedienen van vette oplosmiddelen, zoals acetem, via PVC-sondes is niet aan te bevelen, want de weekmakers (ftalaten) kunnen uit de sonde vrijkomen. Deze weekmakers zijn verdacht kankerverwekkend. Er zijn ook meldingen van problemen met PUR-sondes na contact met acetem. Van de fenobarbitaldrank is een alternatieve samenstelling zonder acetem beschikbaar, die wel via een sonde toegediend kan worden.

Fenobarbital is met de indicatie epilepsie (alle aanvallen, orale onderhoudsdosering na neonatale convulsies/status epilepticus) opgenomen in het Kinderformularium.


Bronnen: LNA-mededeling Bereiden voor kinderen, monografie Fenobarbital drank 4 mg/ml met acetem in Oralia VTGM, monografie fenobarbital op www.kinderformularium.nl.

Document acties

Back to top