Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2015 PW 34/35

PW Magazine 34/35, jaar 2015 - 20-08-2015
Een 65-jarige man met COPD heeft een ernstige exacerbatie (temperatuur: 37,6°C, FEV1: 28%). De huisarts schrijft prednisolon 40 mg 1dd gedurende vijf dagen voor. Moet er een antibioticum bij? a. Ja, altijd als er een indicatie is voor een corticosteroïde. b. Ja, omdat de FEV1 kleiner is dan 30%. c. Nee, omdat hij geen koorts heeft. d. Dat hangt af van de uitslag van de CRP-test.

Goede antwoord: b

Wanneer er volgens het stroomschema ‘Beleid ernstige exacerbatie COPD’ van de NHG-Standaard COPD een indicatie is voor een prednisolonkuur, hoeft er niet standaard een antibioticum bij. Dat is wel het geval wanneer de FEV1 kleiner is dan 30%. Daarom is b het juiste antwoord.

Ligt de FEV1 tussen 30 en 50% dan is een antibioticum geïndiceerd als er ook klinische verschijnselen zijn die duiden op een infectie, zoals een temperatuur hoger dan 38°C.

Is de FEV1 50% of hoger, dan is in principe geen antibioticum nodig, tenzij iemand ziek is en er geen verbetering optreedt na twee tot vier dagen. Bij twijfel kan de huisarts via een vingerprik het ontstekingseiwit C-reactief proteïne meten (CRP-test). Bij een waarde boven de 100 is er wel een indicatie voor een antibioticum en beneden de 20 niet. Ligt de waarde daartussen, dan hangt het af van het klinisch beeld.

Bron: NHG-Standaard COPD 2015

Document acties

Back to top