Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2015 PW 26

PW Magazine 26, jaar 2015 - 25-06-2015
Een patiënt met tuberculose gebruikt onder meer isoniazide eenmaal daags 300 mg. Hij heeft veel last van moeheid, maar heeft zelf ontdekt dat de moeheid minder is als hij driemaal daags 100 mg isoniazide gebruikt. De behandelend arts kan niet in het Farmacotherapeutisch Kompas terugvinden of isoniazide driemaal daags gedoseerd mag worden en belt u voor advies. Uw advies luidt dat driemaal daags isoniazide 100 mg niet verstandig is, omdat: a. de effectiviteit van driemaal daags doseren niet geregistreerd is en dus niet onderzocht is. b. de topspiegel te laag wordt met deze keerdosering. c. de dalspiegel te laag wordt met deze keerdosering. d. de dalspiegel te hoog wordt met deze keerdosering.

Goede antwoord: b.

Isoniazide doodt tuberculosebacteriën op een concentratie-afhankelijke manier: hoe hoger de concentratie hoe sneller bacteriën worden gedood. Door de lagere keerdosering wordt de maximale concentratie na inname evenredig lager (Cmax = dosis × biologische beschikbaarheid / verdelingsvolume). De lagere maximale concentratie leidt tot het minder snel doden van de bacteriën en moet daarom worden ontraden.

Een driemaal daags doseerschema leidt niet alleen tot een lagere maximale concentratie, maar ook tot een hogere dalspiegel vergeleken met een doseerschema van eenmaal daags 300 mg. Een relatie tussen de dalspiegel isoniazide en het risico op toxiciteit is echter niet bekend. Of de dalspiegel met het oog op bijwerkingen te hoog wordt door driemaal daags 100 mg te doseren, is daarom niet te onderbouwen.


Bron: Reynolds J, Heysell SK. Understanding pharmacokinetics to improve tubercolusis treatment outcome. Expert Opin Drug Metab Toxicol 2014;10(6):813-23.

Document acties

Back to top