Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2015 PW 24

PW Magazine 24, jaar 2015 - 11-06-2015
Interacties bij antitrombotica vereisen bijzondere oplettendheid. Welk van de volgende antitrombotica kan zonder bezwaar samengaan met rifabutine? a. apixaban; b. dabigatran; c. rivaroxaban; d. ticagrelor.

Goede antwoord: b.

Rifabutine induceert het enzym CYP3A4. Apixaban, rivaroxaban en ticagrelor worden door CYP3A4 omgezet. Stoffen die CYP3A4 induceren, versnellen dus het metabolisme van deze antitrombotica. Dabigatran wordt niet door CYP3A4 gemetaboliseerd en interageert dus niet met CYP3A4-inductoren zoals rifabutine.

Apixaban, rivaroxaban en ticagrelor zijn ook substraten voor P-glycoproteïne (P-gp). Dabigatranetexilaat – de vorm die in de handel is – is een prodrug die door P-gp wordt omgezet in het werkzame dabigatran; dabigatran zelf is geen substraat voor P-gp.

Niet alle genoemde interacties zijn onderbouwd met evidence, maar vanwege de kleine therapeutische marges van DOAC’s en ticagrelor en de ernstige gevolgen bij therapiefalen, besloot de Werkgroep Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie tot een algemene waarschuwing tegen combinaties van dabigatran met P-gp-inductoren, en de andere drie stoffen met inductoren van P-gp én CYP3A4.


Bron: le Comte M, Polderman A. Pas op met inductoren bij DOAC’s. Ook bij ticagrelor bestaat theoretisch risico op therapiefalen. Pharm Weekbl. 2015 feb 27;150(9):29.

Document acties

Back to top