Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2015 PW 22

PW Magazine 22, jaar 2015 - 28-05-2015
Welke combinatie van bloeddrukverlagende geneesmiddelen is eerste keus bij negroïde patiënten met ongecompliceerde essentiële hypertensie, die onvoldoende reageren op monotherapie? a. thiazidediureticum + ACE-remmer; b. thiazidediureticum + angiotensine-II-antagonist; c. thiazidediureticum + bètablokker; d. thiazidediureticum + calciumantagonist.

Goede antwoord: d

Volgens de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement is bij ongecompliceerde, essentiële hypertensie een thiazidediureticum of een calciumantagonist eerste keus, ongeacht het ras. Indien de bloeddruk onvoldoende daalt (systolische bloeddruk niet < 140 mmHg) wordt bij niet-negroïde patiënten een ACE-remmer of, ingeval van kriebelhoest, een angiotensine-II-antagonist toegevoegd.

Van bètablokkers, ACE-remmers en angiotensine-II-antagonisten is bekend dat deze minder goed tot nauwelijks werkzaam zijn bij negroïde patiënten vergeleken met niet-negroïde patiënten. Daarom wordt bij negroïde patiënten aanbevolen om een calciumantagonist en een thiazidediureticum te combineren, als monotherapie met één van beide middelen tot onvoldoende bloeddrukverlaging leidt.


Bronnen:

• NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement (2012)

• Brewster LM, Seedat YK, Why do hyperten-sive patients of African ancestry respond better to calcium blockers and diuretics than to ACE inhibitors and beta-adrenergic blockers? A systematic review. BMC Med 2013;11:141

Document acties

Back to top