Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2015 PW 16

PW Magazine 16, jaar 2015 - 16-04-2015
Bij de populatie van uw apotheek doet zich het verschijnsel Fenom voor. Vaak gaat het spontaan over, soms is het hardnekkig. Er zijn aanwijzingen dat de interventie FenomNee een gunstig effect heeft op het beloop. U wilt dit onderzoeken in een gerandomiseerd onderzoek. Uw nulhypothese is dat de ingreep FenomNee geen effect heeft op Fenom. Zoals gebruikelijk is in dit soort onderzoek, wilt u uitgaan van significantie bij P < 0,05 bij een onderscheidend vermogen van 0,8. Wat volgt hieruit voor de uitkomst van het onderzoek? a. Er is 5% kans dat FenomNee effect heeft maar dat u het niet vindt, en 20% kans dat u een effect vindt dat er in werkelijkheid niet is. b. Er is 20% kans dat FenomNee effect heeft maar dat u het niet vindt, en 5% kans dat u een effect vindt dat er in werkelijkheid niet is. c. Beide kansen zijn 5%. d. Beide kansen zijn 20%.

Goede antwoord: b.

Om te concluderen dat FenomNee werkt, moet u de nulhypothese verwerpen. Daarbij kunt u op twee manieren een foute conclusie bereiken.

Er is een fout-positieve uitkomst denkbaar: u vindt een effect dat er in werkelijkheid niet is, de nulhypothese is correct maar wordt ten onrechte verworpen (type-1-fout). Met de keuze van de onbetrouwbaarheidsdrempel (α, de waarde waarmee u P vergelijkt) legt u de kans vast om de nulhypothese ten onrechte te verwerpen. Een veel gebruikte keuze voor α is 0,05. Daarmee kiest u voor 5% kans dat u een effect vindt dat feitelijk niet bestaat.

Als er wel een effect bestaat maar u vindt dat niet, wordt de nulhypothese ten onrechte aanvaard: een fout-negatieve uitkomst (type-2-fout). De kans daarop wordt aangegeven met β. De kans op een terechte verwerping van de nulhypothese, 1 – β, heet het onderscheidend vermogen, de statistische bewijskracht of de power. Voor het onderscheidend vermogen is in dit geval 0,8 gekozen, dus β is 0,2. Dit betekent 20% kans dat er wel een effect is maar dat u het niet waarneemt.

Document acties

Back to top