Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2015 PW 1/2

PW Magazine 1/2, jaar 2015 - 07-01-2015
Bij abrupt staken van SSRI’s kunnen onttrekkingsverschijnselen optreden. De symptomen bestaan onder andere uit agitatie, angst, duizeligheid, vermoeidheid en slapeloosheid. Bij welk middel verwacht u dat de kans klein is op het ontstaan van deze onttrekkingsverschijnselen? a. fluoxetine; b. paroxetine; c. sertraline; d. Bij alle SSRI’s zal de kans even groot zijn; het hangt vooral af van de psychologische factoren en de persoonlijkheid of de onttrekkingsverschijnselen optreden.

Goede antwoord: a.

Bij abrupt staken en bij uitsluipen van SSRI’s kunnen onttrekkingsverschijnselen optreden. Onttrekkingsverschijnselen treden meer op bij het plotseling staken van middelen met een korte halfwaardetijd. In volgorde van korte naar lange halfwaardetijd: paroxetine, fluvoxamine, sertraline, citalopram en fluoxetine.

Bij fluoxetine treden zo goed als nooit onttrekkingsverschijnselen op. Fluoxetine hoeft om deze reden over het algemeen niet te worden uitgeslopen.

Daarnaast spelen ook psychologische factoren en persoonlijkheid een belangrijke rol bij het wel of niet optreden en verdragen van onttrekkingsverschijnselen. Ondanks gebruik van een afbouwschema kunnen dus bij sommige patiënten (ernstige) onttrekkingsverschijnselen optreden. Anderzijds kan bij een groot aantal patiënten ook paroxetine ineens gestaakt worden zonder dat onttrekkingsverschijnselen optreden.


Bron: Moleman P. Praktische psychofarmacologie, ed. 5. 2009: 111-113.

Document acties

Back to top