Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2015 PW 42

PW Magazine 42, jaar 2015 - 15-10-2015
Een neonaat van een week oud wordt opgenomen met koorts, verminderd bewustzijn en paarse puntvormige huidbloedingen die typisch zijn voor meningitis (petechiën). Uit de liquorpunctie volgt een verhoogd leukocytenaantal. De arts zet de kweken in. Wat is de beste empirische antibiotische behandeling? a. ceftriaxon b. amoxicilline + cefotaxim c. amoxicilline + cefuroxim d. cefotaxim + vancomycine

Goede antwoord: b

De empirische behandeling van bacteriële meningitis is sterk leeftijdsgebonden, omdat de verwekkers verschillen per leeftijdsgroep. De meest voorkomende verwekkers van meningitis bij kinderen tot een week oud zijn Streptococcus agalactiae (groep-B-streptokok), Escherichia coli en Listeria monocytogenes [1]. Combinatietherapie heeft de voorkeur boven monotherapie met een van beide middelen. Monotherapie met cefotaxim dekt geen L. monocytogenes, monotherapie met amoxicilline dekt geen E. coli die betalactamase produceert [1]. De penetratie van cefotaxim in het centraal zenuwstelsel is zeer goed [2].

Cefuroxim penetreert onvoldoende in de liquor waardoor het geen geschikte empirische behandeling voor meningitis is [3].

Ceftriaxon wordt zo veel mogelijk vermeden in neonaten vanwege het risico op neerslag van calciumzouten indien intraveneus calcium gelijktijdig wordt toegediend met ceftriaxon [4].

Vancomycine is alleen geïndiceerd als empirische behandeling van meningitis bij patiënten met een drain in situ in de hersenen [1].


Bronnen:

1. Dutch Working Party on Antibiotic Policy (SWAB). SWAB Guidelines on Antibacterial Therapy of Patients with Bacterial Central Nervous System Infections. 2012.

2. Roberts JK, Stockmann C, Constance JE, Stiers J, Spigarelli MG, Ward RM, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of antibacterials, antifungals, and antivirals used most frequently in neonates and infants. Clinical pharmacokinetics. 2014;53(7):581-610.

3. Schaad UB, Suter S, Gianella-Borradori A, Pfenninger J, Auckenthaler R, Bernath O, et al. A comparison of ceftriaxone and cefuroxime for the treatment of bacterial meningitis in children. The New England journal of medicine. 1990;322(3):141-7.

4. Ceftriaxon [cited 2015 20-05-2015]. Available from: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/129/ceftriaxon.

Document acties

Back to top