Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 8

PW Magazine 08, jaar 2014 - 21-02-2014
U doet een medicatiebeoordeling bij een man van 66 jaar, die achttien maanden geleden een myocardinfarct heeft gehad. Hij gebruikt nu onder meer acetylsalicylzuur, metoprolol, simvastatine en enalapril. Welke van deze middelen hoeft niet noodzakelijkerwijs te worden voortgezet? a. acetylsalicylzuur; b. simvastatine; c. metoprolol; d. enalapril.

Goede antwoord: d.

Na een myocardinfarct is het gebruikelijk levenslang een plaatjesaggregatieremmer, een statine en een lipofiele bètablokker te geven. Van deze middelen is aangetoond dat ze bij langdurig gebruik de kans op een reïnfarct verkleinen. Langdurige toepassing van een ACE-remmer na een myocardinfarct is niet altijd noodzakelijk. Bij een myocardinfarct is starten met een ACE-remmer gebruikelijk om uitbreiding van het infarct en remodelling van de linkerventrikel tegen te gaan. Volgens de NHG-Standaard Acuut coronair syndroom wordt de ACE-remmer 6-12 maanden gegeven en kan deze worden voortgezet indien sprake is van asymptomatisch verminderde linkerventrikeldysfunctie, hartfalen of hypertensie. Indien het myocardinfarct niet heeft geresulteerd in een verminderde linkerventrikelfunctie, is voortzetting van enalapril in de bovenstaande medicatie dus niet vanzelfsprekend.

 

Bronnen: NHG-standaard Acuut Coronair Syndroom 2012, ESC guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation, European Heart Journal (2012) 33, 2569–2619 (te downloaden via https://www.nvvc.nl/media/richtlijn/155/2012_Guidelines_AMI_STEMI.pdf).

Document acties

Back to top