Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 4

PW Magazine 04, jaar 2014 - 24-01-2014
Welke van de onderstaande stellingen is juist? A. De formule van Cockcroft-Gault onderschat de nierfunctie bij bedlegerige oudere patiënten. B. De formule van Cockcroft-Gault onderschat de nierfunctie bij obesitas. C. De MDRD-formule onderschat de nierfunctie bij mannen. D. De MDRD-formule onderschat de nierfunctie bij gespierde sportmensen. 1. Antwoord A is juist, de rest is niet juist. 2. Antwoorden B en C zijn juist, de rest is niet juist. 3. Antwoord D is juist en de rest is niet juist. 4. Antwoorden A en D zijn juist, de rest is niet juist.

Het juiste antwoord is 4, zie hieronder voor de verklaring.

A. Dit is juist. In de Cockcroft-Gault-formule is het lichaamsgewicht een maat voor de spiermassa. Mensen met weinig spiermassa hebben een andere verhouding tussen lichaamsgewicht en spiermassa dan een gezond persoon. In het serum wordt, omdat er minder spiermassa wordt afgebroken, een lage serumcreatinineconcentratie gemeten. Het lijkt dan alsof deze mensen een prima nierfunctie hebben terwijl ze mogelijk een verminderde nierfunctie hebben.

B. Niet juist. De nierfunctie kan juist overschat worden.

C. Niet juist. Het geslacht is een constante factor. In zowel de MDRD of Crockfort-Gault-formule wordt gecorrigeerd voor het geslacht. Bij de MDRD wordt er ook gecorrigeerd voor het negroïde ras.

D. Dit is juist. Omdat deze mensen meer spiermassa hebben, zal er meer creatinine, het eindproduct van spierstofwisseling, in het bloed aanwezig zijn. De hogere creatinineconcentratie is in dit geval veroorzaakt door een mindere nierfunctie.

Eind januari komt een nieuwe editie uit van het zakboek Verminderde nierfunctie. Doseringsadviezen voor geneesmiddelen. Openbare apotheken en ziekenhuisapotheken met zakelijk contributie dan wel Pakket Z krijgen één zakboek toegestuurd. De formules kunt u terugvinden de Kennisbank KNMP, kijk onder tabblad Rekenformules of via www.knmp.nl/rekenmodules.

Ga voor meer informatie naar www.knmp.nl en zoek op ‘verminderde nierfunctie’.

Document acties

Reacties

30-01-2014 14:54
T.G.H. Kempen zegt:

Volgens mij is A onjuist, of zie ik dat nou verkeerd? In het antwoord staat letterlijk "...het lijkt dan alsof deze mensen een prima nierfunctie hebben terwijl ze mogelijk een verminderde nierfunctie hebben." Dat lijkt mij een vorm van overschatting en niet onderschatting.

Daarnaast staat er volgens mij ook een foutje in de uitleg van antwoord D. Volgens mij moet de laatste zin als volgt zijn: "De hogere creatinineconcentratie is in dit geval NIET veroorzaakt door een mindere nierfunctie."

30-01-2014 15:45
M.H.H. Maseland zegt:

Antwoord A is onjuist. Zoals gesteld wordt in het antwoord: "Het lijkt dan alsof deze mensen een prima nierfunctie hebben terwijl ze mogelijk een verminderde nierfunctie hebben." Dit betekent dus dat de nierfunctie wordt overschat (beter lijkt dan hij is) ipv onderschat.

30-01-2014 17:30
gast@pw.nl zegt:

Er is inderdaad een fout geslopen in rubriek Herexamen in het Pharmaceutisch Weekblad editie 4 van 2014. In stelling A staat: 'de formule van Cockcroft-Gault onderschat de nierfunctie bij bedlegerige patiënten'. Dit moet zijn: overschat.

Back to top