Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 21

PW Magazine 21, jaar 2014 - 23-05-2014
In de preparaattekst van geneesmiddel X wordt gesteld dat het middel een ‘lineaire kinetiek’ heeft. Wat wordt hiermee bedoeld? a. Per tijdseenheid wordt een vaste hoeveelheid van het geneesmiddel afgebroken, onafhankelijk van de concentratie. b. De concentratie-tijd-curve vertoont bij langdurig gebruik nauwelijks schommelingen over de dag. c. Na eenmalige dosering is het eliminatiedeel van de concentratie-tijd-curve een rechte lijn. d. Er is een recht evenredig verband tussen onderhoudsdosering en onderhoudsconcentratie.

Goede antwoord: d.

Voor de meeste geneesmiddelen geldt dat de omzettingssnelheid recht evenredig is met de concentratie van dat middel op een bepaald moment. In een formule uitgedrukt: V = constante × Ct. Bij een evenwichtssituatie is er sprake van een min of meer constante spiegel. Voor de omzetting per 24 uur geldt dan: V24 uur = constante × Css, waarbij Css= steady-state-concentratie, de gemiddelde concentratie over 24 uur nadat zich een evenwicht heeft ingesteld (d.i.: de onderhoudsconcentratie). Aangezien in evenwicht er (kennelijk) evenveel ingaat als er uitkomt, geldt ook:

D × F = constante × Css

De dosering per 24 uur, althans dat deel daarvan dat in de algemene circulatie terecht komt, is te berekenen uit de Css.

Document acties

Back to top