Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 20

PW Magazine 20, jaar 2014 - 15-05-2014
Welk van onderstaande risicofactoren wordt het minst geassocieerd met een verhoogd bloedingsrisico bij patiënten met atriumfibrilleren die worden behandeld met een cumarine? a. reumatoïde artritis; b. labiele INR-waarden; c. hypertensie; d. slechte leverfunctie.

Goede antwoord: a.

Vanwege het verhoogde risico op trombo-embolische complicaties is bij atriumfibrilleren een behandeling met orale anticoagulantia vrijwel altijd aangewezen. Een van de belangrijkste overwegingen bij het kiezen van een antitrombotische behandeling is het risico op (potentieel levensbedreigende) bloedingen. Daarbij dient het bloedingsrisico afgewogen te worden tegen de risicoreductie van trombo-embolische complicaties.

Om het bloedingsrisico te voorspellen wordt in de Europese richtlijn Atriumfibrilleren de HAS-BLED-score gebruikt: een afkorting voor Hypertension, Abnormal kidney and/or liver function, Stroke, Bleeding, Labile INR, Elderly, Drugs and/or alcohol. De HAS-BLED-score is een valide instrument om het bloedingsrisico te voorspellen bij patiënten met atriumfibrilleren die worden behandeld met een cumarine en is voornamelijk bedoeld om zorgverleners attent te maken op potentieel te behandelen risicofactoren, zoals alcoholinname.

 

Bron: Pisters R, et al. A novel user-friendly score (has-bled) to assess 1 year risk of major bleeding in patients with atrial fibrillation: the Euro Heart Survey. Chest 2010; 138 (5): 1093-1100.

Document acties

Back to top