Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 19

PW Magazine 19, jaar 2014 - 09-05-2014
Met de term ‘biologische beschikbaarheid’ wordt een bepaald deel van de oraal toegediende hoeveelheid geneesmiddel aangeduid. Welk deel? a. Het deel dat de systemische circulatie bereikt. b. Het deel dat daadwerkelijk de receptoren bezet. c. Het deel dat beschikbaar komt voor biotransformatie. d. Het deel dat in het maagdarmkanaal beschikbaar komt.

Goede antwoord: a.

De biologische beschikbaarheid van een oraal toe te dienen geneesmiddel geeft aan welk percentage van een toegediende hoeveelheid uiteindelijk in de algemene circulatie terechtkomt.

Na inname van, bijvoorbeeld, een tablet zijn er de nodige processen die ervoor kunnen zorgen dat de biologische beschikbaarheid geen 100% is: het geneesmiddel dient vrij te komen uit de toedieningsvorm, op te lossen, het darmepitheel (met metaboliserende enzymen en transportmoleculen) door te komen en vervolgens ook nog de lever te passeren.

De biologische beschikbaarheid wordt gemeten door, in een concentratie-tijd-curve, de AUC (= oppervlakte onder de curve) van een orale en een intraveneuze toediening op elkaar te delen.

Document acties

Back to top