Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 17

PW Magazine 17, jaar 2014 - 25-04-2014
Welke trombocytenaggregatieremmer dient niet te worden gebruikt bij patiënten met een doorgemaakt CVA? a. prasugrel; b. dipyridamol; c. ticagrelor; d. clopidogrel.

Goede antwoord: a.

De registratie van prasugrel is gebaseerd op één groot klinisch onderzoek: de TRITON-TIMI w38 trial, waarin 13.608 patiënten die een primaire of uitgestelde PCI moesten ondergaan ten gevolge van een ACS, werden gerandomiseerd op prasugrel of clopidogrel.

Na een mediane follow-up van 14,5 maanden was prasugrel significant effectiever dan clopidogrel op het primaire samengestelde eindpunt van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct (MI) en niet-fataal CVA, voornamelijk gedreven door een verschil in niet-fataal MI (HR: 0.81; 95%-BI: 0.73–0.90).

Er was géén verschil in het optreden van niet-fataal CVA en ook géén verschil in cardiovasculaire sterfte. Er waren daarnaast aanwijzingen van netto clinical harm met prasugrel bij patiënten met een doorgemaakt CVA. Prasugrel is bij deze patiëntengroep dan ook gecontraïndiceerd.

 

Bron: Wiviott SD, Braunwald E, McCabe CH, Montalescot G, Ruzyllo W, Gottlieb S, Neumann FJ, Ardissino D, De Servi S, Murphy SA, Riesmeyer J, Weerakkody G, Gibson CM, Antman EM. Prasugrel versus clopidogrel in patientswith acute coronarysyndromes. N Engl J Med 2007;357:2001–2015.

Document acties

Back to top