Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 16

PW Magazine 16, jaar 2014 - 18-04-2014
Welk antidepressivum wordt het minst geassocieerd met gewichtstoename? a. fluoxetine; b. sertraline; c. mirtazapine; d. bupropion.

Goede antwoord: d.

In een in 2010 gepubliceerde meta-analyse werd specifiek gekeken naar het effect van antidepressiva op het lichaamsgewicht, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen de acute behandeling (4-8 weken) en de onderhoudsbehandeling (> 1 jaar). Tijdens de acute behandeling werd gewichtsverlies aangetoond voor fluoxetine, sertraline en citalopram ten opzichte van placebo, maar voor citalopram en sertraline verdween dit verschil gedurende de onderhoudsbehandeling. Voor fluoxetine was er tot 4-7 maanden sprake van gewichtsafname, maar na 8 maanden verdween ook hier het verschil ten opzichte van vóór de behandeling en ten opzichte van de placebogroep. De grootste gewichtstoename werd echter veroorzaakt door amitriptyline en mirtazapine. Het gebruik van bupropion resulteerde in een significante gewichtsafname, óók op de langere termijn.

 

Bron: Serretti A, Mandelli L. Antidepressantsand body weight: a comprehensive review and meta-analysis. J ClinPsychiatry. 2010 Oct;71(10):1259-72.

Document acties

Back to top