Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 1/2

PW Magazine 01/02, jaar 2014 - 10-01-2014
Het serotoninesyndroom berust vooral op overmatige prikkeling van 5-HT2A-receptoren. Bij een overdosering van welk van de onderstaande geneesmiddelen is dit syndroom het minst waarschijnlijk? a. clomipramine; b. mirtazapine; c. escitalopram; d. venlafaxine.

Goede antwoord: b.

Ernstige serotonerge toxiciteit wordt ook wel aangeduid met de term ‘serotonine­syndroom’. Karakteristieke symptomen zijn onder meer clonus, hyperthermie en agitatie. De achtergrond van deze ernstige complicatie is: sterke toename van de hoeveelheid serotonine in het CZS waarbij met name de 5-HT2A-receptor overmatig wordt geprikkeld. Het beeld kan optreden bij het combineren van MAO-remmers en heropnameremmers van serotonine (5-HT). Ook bij intoxicaties met serotonerg werkende geneesmiddelen (onder meer SSRI’s, venlafaxine en clomipramine) is ernstige serotonerge toxiciteit mogelijk. Bij overdoseringen van mirtazapine echter niet. Dit antidepressivum leidt tot een veel geringere toename van de hoeveelheid serotonine dan de andere drie genoemde antidepressiva. Daarnaast is het een antagonist van de 5-HT2A-receptor.

Document acties

Back to top