Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2023

Artikel MPEG video Nieuwe enzymvervangende therapie bij ziekte van Pompe
De enzymvervangende therapie met cipaglucosidase alfa (Pombiliti) ontving van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP een positief advies voor toepassing bij de ziekte van Pompe. Het is bedoeld als langdurige behandeling voor volwassenen met de laat-verworven vorm in combinatie met miglustat.
Artikel Dapagliflozine breder inzetbaar bij symptomatisch chronisch hartfalen
Dapagliflozine (Forxiga) kreeg een positief advies van de geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van het indicatiegebied. Het middel was al toepasbaar bij de behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie (HFrEF). Door de uitbreiding is het nu ook inzetbaar bij deze aandoening onafhankelijk van de ejectiefractie.
Artikel Antibioticum pivmecillinam opnieuw in de handel
Het antibioticum pivmecillinam (Selexid) is opnieuw in de handel gekomen. Het middel is geregistreerd voor de behandeling van volwassenen met acute ongecompliceerde urineweginfecties.
Artikel RealAudio document Combinatiepreparaat calcipotriol/betamethason nu ook in crèmevorm
Voor mensen met plaque psoriasis is het combinatiepreparaat calcipotriol/betamethason nu ook in crèmevorm beschikbaar (Wynzora). Het preparaat is al op de markt als zalf (generiek), gel (Dovobet, generiek) en schuim (Enstilar).
Back to top