Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2023

Artikel MPEG video Nieuwe enzymvervangende therapie bij ziekte van Pompe
De enzymvervangende therapie met cipaglucosidase alfa (Pombiliti) ontving van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP een positief advies voor toepassing bij de ziekte van Pompe. Het is bedoeld als langdurige behandeling voor volwassenen met de laat-verworven vorm in combinatie met miglustat.
Artikel Dapagliflozine breder inzetbaar bij symptomatisch chronisch hartfalen
Dapagliflozine (Forxiga) kreeg een positief advies van de geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van het indicatiegebied. Het middel was al toepasbaar bij de behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie (HFrEF). Door de uitbreiding is het nu ook inzetbaar bij deze aandoening onafhankelijk van de ejectiefractie.
Artikel Antibioticum pivmecillinam opnieuw in de handel
Het antibioticum pivmecillinam (Selexid) is opnieuw in de handel gekomen. Het middel is geregistreerd voor de behandeling van volwassenen met acute ongecompliceerde urineweginfecties.
Artikel RealAudio document Combinatiepreparaat calcipotriol/betamethason nu ook in crèmevorm
Voor mensen met plaque psoriasis is het combinatiepreparaat calcipotriol/betamethason nu ook in crèmevorm beschikbaar (Wynzora). Het preparaat is al op de markt als zalf (generiek), gel (Dovobet, generiek) en schuim (Enstilar).
Artikel GLP-1-agonist dulaglutide ook bij kinderen met diabetes toe te passen
Het diabetesmiddel dulaglutide (Trulicity) kan bij kinderen worden gebruikt, vindt de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP. De commissie heeft de registratie-aanvraag van de fabrikant voor toepassing bij kinderen vanaf 10 jaar met diabetes mellitus type 2 positief beoordeeld.
Artikel Uitbreiding arsenaal pijnstillers door komst nieuwe varianten
Voor volwassenen met milde tot matige pijnklachten is het combinatiepreparaat paracetamol/ibuprofen (Nuralgan) beschikbaar. Een tablet bevat 500 mg paracetamol en 200 mg ibuprofen.
Artikel Nieuw middel op de markt voor behandeling magnesiumdeficiëntie
Voor patiënten met magnesiumdeficiëntie is nu ook magnesiumcitraat (Magmedi) op de markt. Het middel, dat beschikbaar is als tablet van 97 mg, overeenkomend met 4 mmol, is zowel profylactisch als therapeutisch te gebruiken.
Artikel IEF image Middel voor sikkelcelziekte-patiënten mogelijk toch niet effectief
Voor patiënten met sikkelcelziekte is crizanlizumab (Adakveo) mogelijk toch niet effectief. Het middel kreeg een aantal jaren geleden een handelsvergunning van het Europees Medicijn Agentschap (EMA). Doel van de behandeling met crizanlizumab is pijnlijke aanvallen te voorkomen, echter nu lijkt de meerwaarde van dit middel twijfelachtig, zo blijkt uit tussentijdse resultaten van een effectiviteitsstudie.
Artikel Pirfenidon ook bij gevorderde longaandoening toe te passen
Artsen kunnen pirfenidon (Esbriet) breder inzetten. Het middel is al geregistreerd bij volwassenen met een lichte tot matige vorm van de chronische longziekte idiopathische pulmonale fibrose (IPF). De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP heeft geoordeeld dat het ook bij volwassenen met de gevorderde vorm van IPF is toe te passen.
Artikel C source code Monoklonaal antilichaam cemiplimab breder inzetbaar bij NSCLC
Het monoklonale antilichaam cemiplimab (Libtayo) kreeg groen licht van de geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van het indicatiegebied. Artsen kunnen het middel al als monotherapie voorschrijven als eerstelijnsbehandeling van lokaal gevorderd (geen kandidaat voor chemoradiotherapie) of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met een PD-L1-expressie van 50% of meer zonder EGFR-, ALK-, of ROS1-mutaties.
Artikel Nieuwe doseeradviezen voor antibiotica bij kinderen in Kinderformularium
Voor een aantal antibiotica zijn nieuwe doseeradviezen opgenomen in het Kinderformularium. Het gaat om de middelen amoxicilline, amoxicilline/clavulaanzuur, ceftazidim, cefuroxim, ciprofloxacine, cotrimoxazol, levofloxacine en piperacilline/tazobactam.
Artikel Troff document Sirolimus als gel toepasbaar bij angiofibroom in het gezicht
Sirolimus voor dermaal gebruik (Hyftor) heeft van de geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP groen licht gekregen voor een handelsvergunning. Hyftor, dat beschikbaar zal komen als gel met de sterkte 2 mg/g en is bedoeld voor lokaal gebruik, is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met een angiofibroom (goedaardige tumor) in het gezicht die is geassocieerd met tubereuze sclerose complex (TSC). TSC is een erfelijke aandoening die wordt veroorzaakt door een afwijking in één van de twee TSC-genen en leidt tot goedaardige tumoren in bijvoorbeeld de hersenen, de longen, de nieren en de huid.
Artikel Narcolepsie-middel goedgekeurd voor pediatrische toepassing
Artsen kunnen het narcolepsie-middel pitolisant (Wakix) nu ook bij kinderen vanaf 6 jaar toepassen. De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP heeft een positief advies afgegeven voor de pediatrische toepassing. Pitolisant is al geregistreerd voor volwassenen en sinds 2016 hiervoor in de handel.
Artikel Combinatiepreparaat met sacubitril en valsartan toepasbaar bij kinderen
De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP heeft goedkeuring gegeven voor zowel uitbreiding van het indicatiegebied als een nieuwe farmaceutische vorm van het combinatiepreparaat Entresto, dat sacubitril en valsartan bevat. Artsen kunnen het medicijn al voorschrijven voor volwassen met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie. Door het positieve advies is het nu ook geïndiceerd bij kinderen vanaf één jaar en adolescenten voor de behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen met linker ventrikel systolische disfunctie.
Artikel hiv-combinatiepreparaat bij jongere patiëntengroep toepasbaar
Artsen kunnen het hiv-combinatieprepraat dolutegravir/abacavir/lamivudine (Triumeq) breder gaan inzetten. De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP heeft goedkeuring gegeven voor het toepassen van de filmomhulde tabletten bij kinderen met hiv en een lichaamsgewicht vanaf 25 kg.
Artikel CHMP geeft ublituximab positief advies voor handelsvergunning
Voor volwassen patiënten met recidiverende vormen van multiple sclerose (RMS) met actieve ziekte komt er een nieuw geneesmiddel bij. Ublituximab (Briumvi) heeft een positief advies gekregen van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor een handelsvergunning. Uit twee onderzoeken bij patiënten met recidiverende multiple sclerose is gebleken dat het middel, in vergelijking met teriflunomide, leidt tot een vermindering van zowel het jaarlijkse aantal aanvallen als het aantal acute inflammatoire laesies.
Artikel Mifepriston niet combineren met CYP3A4-inductoren gebruiken
De werking van mifepriston kan afnemen bij combinatie met een CYP3A4-inductor. Dit blijkt uit een nieuw medicatiebewakingsadvies van de werkgroep Interacties & MFB’s van het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC). De fabrikant adviseert om de dosering van 200 mg dan niet toe te passen en in plaats daarvan de dosering van mifepriston 600 mg eenmalig aan te houden. Het bewakingsadvies geldt alleen voor gebruik van 200 mg mifepriston bij de indicatie afbreking van een intra-uteriene zwangerschap. Voor de andere indicaties van mifepriston en bij gebruik van de sterkte van 600 mg geldt dit advies niet.
Artikel chemical/x-molconn-Z CHMP geeft positief advies voor uitbreiding indicatiegebied nivolumab
Nivolumab (Opdivo) heeft groen licht gekregen van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van het indicatiegebied. Het middel was al in te zetten als monotherapie of in combinatie met ipilimumab voor de behandeling van gevorderd inoperabel of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. Door het positieve advies is het middel nu ook toepasbaar bij kinderen vanaf 12 jaar.
Artikel Nieuw doseeradvies voor sirolimus bij kinderen
Voor de orale toediening van sirolimus heeft het Kinderformularium een nieuw doseeradvies ontwikkeld. Dit is toe te passen bij de behandeling van kinderen met de zeldzame vaattumor Kaposiform hemangioendothelioom (KHE) en vasculaire malformaties. Dit laatste zijn aangeboren afwijkingen van de bloedvaten of lymfevaten.
Artikel PRAC vraagt opnieuw aandacht voor de risico’s van fluorchinolonen
De Europese geneesmiddelenbewakingscommissie PRAC vraagt opnieuw aandacht voor de risico’s bij het gebruik van fluorchinolonen.
Artikel Foslevodopa: eerste dagen niet rijden
Het nieuwe parkinsonmiddel foslevodopa heeft een licht tot matige invloed op de rijvaardigheid. Patiënten zouden daarom na start van dit middel en bij elke dosiswijziging de eerste paar dagen niet moeten rijden. Dat staat beschreven in een nieuw verkeersdeelname-advies van het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) en de KNMP-werkgroep Verkeersdeelname.
Artikel Ipilimumab nu ook in combinatie met nivolumab toe te passen bij kinderen
Door een positief advies van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP kunnen artsen het oncolyticum ipilimumab (Yervoy) breder inzetten.
Artikel Nieuw middel voor bepaalde vorm cardiomyopathie
Voor de behandeling van een bepaalde vorm van cardiomyopathie komt een nieuw middel beschikbaar. Mavacamten (Camzyos), een reversibele cardiale myosineremmer, heeft een positief advies gekregen van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor een handelsvergunning.
Artikel Nivolumab breder inzetbaar bij niet-kleincellig longcarcinoom
Het oncolyticum nivolumab (Opdivo) heeft groen licht gekregen van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van het indicatiegebied.
Artikel Uitbreiding van het arsenaal CGRP-antagonisten
Het arsenaal calcitonin gene-related peptide-antagonisten (CGRP-antagonisten) wordt steeds verder uitgebreid. Het middel atogepant (Aquipta) heeft van de geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP een positief oordeel gekregen voor een handelsvergunning. Het is toe te passen als profylaxe bij volwassenen met migraine, als zij ten minste vier migrainedagen per maand hebben.
Artikel Nieuwe oogdruppels met dexamethason en levofloxacine in de handel
Voor de behandeling van ontstekingsverschijnselen na een staaroperatie zijn nieuwe oogdruppels in de handel. Het gaat om het product dexamethason/levofloxacine (Ducressa).
Artikel Positief CHMP-advies voor nieuw vaccin tegen RSV
Het nieuwe vaccin tegen het respiratoir syncytieel virus (RSV) Abrysvo heeft een positief advies gekregen van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP. Het vaccin bestaat uit twee recombinant gestabiliseerde RSV-prefusie-F-antigenen. Het biedt bescherming tegen ziektes van de onderste luchtwegen veroorzaakt door RSV en is toe te passen bij zuigelingen vanaf de geboorte tot zes maanden na maternale immunisatie tijdens de zwangerschap (passieve bescherming) en bij mensen vanaf 60 jaar (actieve immunisatie).
Artikel Nieuw product tegen brandend maagzuur in de handel
Voor het verlichten van een brandend maagzuur en zuurgerelateerde symptomen is een nieuw product in de handel gekomen. Het gaat om Rennie-kauwgom suikervrij.
Artikel Troff document Positief advies voor handelsvergunning voor nieuw middel tegen hoest
Voor de behandeling van refractaire of onverklaarde chronische hoest bij volwassen is een nieuw middel beschikbaar. Gefapixant (Lyfnua) heeft een positief advies gekregen van de geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor een handelsvergunning.
Artikel Pascal source code Nivolumab breder inzetbaar bij melanoom na positief advies CHMP
Door een positief advies van de geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP is het oncolyticum nivolumab (Opdivo) nog breder in te zetten. Eerder dit jaar kreeg het middel al groen licht om het indicatiegebied uit te breiden, waardoor het toepasbaar werd bij zowel volwassenen als kinderen vanaf 12 jaar met gevorderd inoperabel of gemetastaseerd melanoom.
Artikel Nieuwe doseeradviezen voor toepassing ijzerzouten bij kinderen
Het Kinderformularium heeft de stofmonografieën van alle ijzerzouten herzien, waardoor makkelijker overgestapt kan worden van het ene ijzerpreparaat naar het andere. Aanleiding hiervoor waren onder meer de geneesmiddeltekorten in deze groep middelen.
Artikel Nieuwe doseeradviezen voor antibiotica bij verminderde nierfunctie
Het doseeradvies voor het antibioticum ceftazidim bij een verminderde nierfunctie is uitgebreid, blijkt uit een nieuw medicatiebewakingsadvies van de werkgroep Verminderde nierfunctie & dialyse van het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC).
Artikel Nieuw product voor jonge kinderen met hepatitis C in de handel
Voor de behandeling van chronische hepatitis C bij kinderen is een nieuwe farmaceutische vorm in de handel gekomen. Het middel sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa) is verkrijgbaar als granulaat. Het is geschikt voor gebruik bij kinderen die 3 jaar of ouder en lichter dan 17 kg zijn. Het product bevat 150 mg sofosbuvir en 37,5 mg velpatasvir. Ook is onlangs een granulaat met een sterkte van 200 mg sofosbuvir en 50 mg velpatasvir op de markt gekomen.
Artikel Pembrolizumab breder inzetbaar bij niet-kleincellig longcarcinoom
Pembrolizumab (Keytruda) heeft groen licht gekregen van de geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van het indicatiegebied. Het middel was al op de markt voor de behandeling van verschillende typen gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).
Artikel Kinderformularium: geen indicatie voor acetylcysteïne als mucolyticum
De indicaties productieve hoest en cystische fibrosis zijn verwijderd uit de stofmonografie van acetylcysteïne van het Kinderformularium. Dit omdat kinderartsen dit middel bij deze indicaties niet gebruiken, volgens het Kinderformularium.
Artikel Glycopyrronium-crème inzetbaar bij overmatig zweten
Een nieuwe farmaceutische vorm met glycopyrronium is beschikbaar. Het gaat om Axhidrox, een crème die 8 mg werkzame stof per gram bevat. De crème kan worden ingezet bij primaire hyperhidrose.
Artikel chemical/x-genbank Gebruik van oxycodon bij borstvoeding afwegen
Het medicatiebewakingsadvies over gebruik van oxycodon tijdens het geven van borstvoeding is aangepast in de G-Standaard. Dit volgt na het herzien van de informatie op de website van het kenniscentrum over zwangerschap en borstvoeding Moeders van Morgen.
Artikel ECMAScript program PCSK9-remmer alirocumab breder inzetbaar na positief CHMP-advies
Door een positieve beoordeling van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP is alirocumab (Praluent) breder inzetbaar. Het middel was bij volwassenen al geïndiceerd als adjuvans bij een dieet bij primaire hypercholesterolemie (heterozygote familiaire en niet-familiaire hypercholesterolemie) en gecombineerde (gemengde) dyslipidemie, en bij vastgestelde atherosclerotische cardiovasculaire ziekte.
Artikel Nieuw handelsproduct voor prostaatcarcinoombehandeling beschikbaar
De gonadoreline-antagonist relugolix (Orgovyx) is sinds kort ook als monopreparaat beschikbaar. Het middel is al op de markt in combinatie met estradiol en norethisteron (Ryeqo). Dit combinatiepreparaat wordt toegepast bij vrouwen met vleesbomen (uterusmyomen).
Artikel Budesonide beschikbaar als zetpil met 4 mg werkzame stof
Een nieuwe farmaceutische vorm met budesonide is beschikbaar. Het gaat om de Budenofalk-zetpil, die 4 mg werkzame stof bevat. Andere preparaten voor rectale toediening die al op de markt zijn, zijn de tablet voor klysma en rectaal schuim met respectievelijk 2,3 mg en 2 mg budesonide per dosis.
Artikel Groen licht voor tirzepatide bij obesitas
Tirzepatide (Mounjaro) heeft groen licht gekregen van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van het indicatiegebied. Artsen kunnen dit middel momenteel inzetten bij de behandeling van diabetes mellitus type 2 bij onvoldoende effect van een dieet en lichamelijke inspanning. Het wordt hierbij toegepast als monotherapie indien metformine ongeschikt is vanwege intolerantie of contra-indicaties of in combinatie met andere bloedglucoseverlagende middelen.
Artikel ECMAScript program Pembrolizumab opnieuw breder inzetbaar na positief CHMP-advies
Pembrolizumab (Keytruda) heeft wederom groen licht gekregen van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van het indicatiegebied. Hierdoor kunnen artsen het in combinatie met gemcitabine en cisplatine voorschrijven bij de behandeling van volwassenen met lokaal gevorderd, inoperabel of gemetastaseerd galwegcarcinoom.
Artikel Talazoparib nu ook beschikbaar bij behandeling van prostaatcarcinoom
Het indicatiegebied van talazoparib (Talzenna) is uitgebreid na een positief advies van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP.
Back to top