Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Beter begrepen

Zelfs mensen die normaal op C1-niveau communiceren, vinden de tekst prettiger leesbaar.

PW11 - 18-03-2022 | door Jaap Dik, apotheker in Vianen
U wilt informatie delen met uw patiënten, maar begrijpen ze die dan ook? In iedere taal kennen we niveaus.
Beter begrepen

We praten wereldwijd over niveau A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Met de A-niveaus communiceren mensen met beperkte taalvaardigheid of een andere moedertaal. Het B1-niveau gaat over eenvoudig leesbare tekst waarin toch alle informatie past. Iemand met een vmbo-opleiding moet een B1-tekst goed kunnen lezen én begrijpen. Het B2-niveau past bij een mbo-opleiding en het C1-niveau past bij een hbo/universitaire opleiding. C2 kennen we van de juristen en notarissen én van de meeste bijsluiters.

Door een training te volgen leert u om iedere tekst op B1-niveau te schrijven. Daarmee snapt zeker 60% van de lezers wat u bedoelt met de tekst. Zelfs mensen die normaal op C1-niveau communiceren, vinden de tekst prettiger leesbaar.

U gaat dan uitsluitend concrete en alledaagse woorden gebruiken. U leert ook het gebruik van vaktaal, figuurlijke taal en formele woorden te vermijden. U houdt de zinnen kort met gebruik van gemiddeld tien tot twaalf woorden. U schrijft actieve zinnen en u gebruikt geen tangconstructies. Dit zijn slechts een paar van de aanbevelingen. Het belangrijkste dat u door de cursus leert is het bepalen van het doel van de tekst. Wat willen we dat de lezer doet?

Deze column is geschreven als examenopdracht van de cursus. Het doel is om ook ú te laten nadenken over uw communicatie naar de patiënt toe.

Document acties

Back to top