Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Veerkracht

Ik ben trots dat we de apotheek steeds open hebben kunnen houden.

PW28en29 - 16-07-2021 | door Sanne de Jager, beherend apotheker Apotheek Huizumerpoort, Leeuwarden
Voor de veiligheidsregio Fryslan ben ik onlangs geïnterviewd over mijn werk in de apotheek. Ik heb hier in volle overtuiging aan meegewerkt, omdat ik het belangrijk vind dat apothekers ook eens in beeld komen; wij worden voor mijn gevoel namelijk vaak vergeten.
Veerkracht

Op basis van het interview is een artikel geschreven en een filmpje gemaakt, die zijn verspreid onder de media in Friesland.

Ik vertelde geen moment te hebben getwijfeld toen in april het verzoek kwam van de Leeuwarder huisartsen of apotheken wilden ondersteunen bij het klaar maken van AstraZeneca-vaccins voor 60-65-jarigen.

Ik dacht meteen: ja dit moeten we doen, er met z’n allen voor gaan. Gelukkig dachten alle apotheken in de stad er zo over.

Van onze apotheek tekenden acht van de veertien assistenten in voor diensten en gingen per tweetal naar de priklocatie in het WTC. In tien dagen tijd werd in hoog tempo de genoemde leeftijdsgroep ingeënt. Door de onrust over AstraZeneca is er helaas geen 100% opkomst. In mei hebben de apotheken hetzelfde werk gedaan op de GGD-priklocaties.

Geweldig hoe alle apotheekmedewerkers steeds weer snel en gedegen wisten in te spelen op elke nieuwe situatie. Zoals eind vorig jaar, toen ik zelf met COVID-19 thuis kwam te zitten. Het draaiboek van BENU hielp om snel beslissingen te nemen, de veerkracht van de assistenten deed de rest.

Ik voelde me schuldig maar was tegelijkertijd ook trots dat we de apotheek steeds open hebben kunnen houden.

Document acties

Back to top