Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuwe weg

Hoe beter je elkaar kent, hoe makkelijker je elkaar ook kunt vinden.

PW50 - 17-12-2021 | door Chiara Bernoster-van Rodijnen, apotheker ouderenzorg
Het is de hype van dit moment in ons zorglandschap. De wijksamenwerkingsverbanden komen van lieverlee overal tot leven en zelfs een multidisciplinaire bekostiging zal hieraan komen te hangen. Hoe ontwikkelt zich dat in de toekomst verder voor ons vakgebied?
Nieuwe weg

Op dit moment zijn we zo gewend aan contracten die worden ‘aangeboden’ door de zorgverzekeraars, dat ik wel erg snak naar een nieuwe weg om te kunnen inslaan. Een weg waar aandacht is voor ieders participatie in de zorgketen, waardoor integrale zorg nog meer een boost zal krijgen. 

Dit lijkt nog ver, maar de eerste zaadjes zijn geplant. Vooralsnog begon het bij ons met de kennismaking met verschillende professionals met wie we normaliter niet snel te maken hebben binnen ons zorggebied. Denk aan de ergotherapeut, mensendieck en zelfs een slaaptherapeut. Een gemis was mijns inziens de afwezigheid van de VVT-organisaties, cruciaal om bijvoorbeeld medicatieveiligheid te vergroten. Iets voor de toekomst misschien?

Interprofessioneel leren zal bijdragen aan hoe we multidisciplinair kunnen samenwerken. Hoe beter je elkaar kent, hoe makkelijker je elkaar ook kunt vinden. Ik ben erg benieuwd hoe deze samenwerkingen uiteindelijk in de praktijk verder zullen uitgroeien.

Niet alleen voor ons was de financiering overigens niet geheel duidelijk, dat gold ook voor alle ‘vreemde’ eenden in het hierboven beschreven samenwerkingsverband. Ook wel eens leuk om op dat gebied niet de enigen te zijn.

Document acties

Back to top