Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Tekort

Laten wij de patient niet óók te kort doen.

PW46 - 15-11-2019 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen, ziekenhuisapotheker
De grote tekorten aan geneesmiddelen; dat ene probleem waar we met z’n allen veel te veel tijd aan hebben besteed de afgelopen jaren. Dat de schuld niet bij ons apothekers ligt, is inmiddels hopelijk ook veel artsen en patiënten duidelijk. Toch kijken zij richting ons voor een oplossing.
Tekort

Gelukkig wordt steeds vaker een tijdelijke importvergunning verleend. Ik ben dan altijd blij dat er een optie is, die weliswaar bewerkelijk is, maar waarmee de patiënt uiteindelijk wel is geholpen. Helaas heb ik de afgelopen maanden al een aantal keren meegemaakt dat de patiënt soms toch niet geholpen lijkt in de eigen apotheek.

Zij krijgen dan namelijk te horen dat het écht niet mogelijk is een geneesmiddel te verstrekken en ze worden letterlijk retour ziekenhuis gestuurd, met lege handen. Het benoemde argument: de apotheek kan niet importeren. Is hierbij de vertaling: de apotheek wil niet importeren?

Maar dat stelt ook mij voor een probleem: zelfs al zou ik als ziekenhuisapotheker zonder poliklinische apotheek aan ambulante patiënten mogen verstrekken, ook ik moet het middel gewoon importeren, net als in de eerste lijn. Ook ik heb te maken met levertijden, de handeling kost mij tijd, en kost het ziekenhuis (dus de samenleving) geld. Nu heb ik zelf geen eigen onderneming die dreigt in rode cijfers te komen, krijg ik maandelijks mijn salaris gewoon uitbetaald en denkt u wellicht “zij heeft makkelijk praten”. Maar een patiënt zomaar wegsturen?

Collegae, ik roep u op: het geneesmiddelentekort is helaas een feit, maar laten wij de patiënt niet ook tekort doen.

Document acties

gearchiveerd onder: tekorten aan geneesmiddelen

Reacties

15-11-2019 11:38
K.G.J. Schneider zegt:

Ja en nee. Er zijn ernstige tekorten, mede door overheids- en verzekeraarsbeleid. Importeren is geen issue, wel de mate vergoeding van het geïmporteerde geneesmiddel. Kent u een zorgverlener die meebetaalt aan de behandeling van de patiënt? Dus dan zelf betalen en dat wil de patiënt niet altijd.

Afgezien daarvan uit eigen ervaring: iemand van 20 km verderop belde ons in wanhoop. Bij 5 apotheken in haar eigen woonplaats kwam ze niet verder. Wij hebben het voor haar geïmporteerd, twee dagen later in huis. Kostendekkend..
Ofwel: het kan inderdaad beter

15-11-2019 17:48
D.T. Hendriksz zegt:

In de toekomstvisies van de diverse grote verzekeraars is er geen plaats meer voor de fysieke apotheken. Die worden afgeschaft. Voor de distributie van goederen zijn de verplicht verzekerden dan aangewezen op de internet apotheken en de ad hoc/spoed apotheken bij de ziekenhuizen.

Die apothekers doen gewoon hun nieuwe taak uitoefenen; zorgtaken en niet distributie. Daar worden de ziekenhuizen voor aangewezen; adhoc en spoed op 1 adres. En de rest het internet. EHealth en Zelfmanagement. En voor digibeten en dementerenden de Kijksluiter!

Wat kan er nu nog mis gaan? Wie laat nu wie in de kou staan? Wie verzint dit?

16-11-2019 21:00
M.C. Hoogveld zegt:

Welke apotheker ziet het nu niet als zijn of haar plicht om de patiënt te helpen ipv als een keuze? Gaan we als collegae onder elkaar zoeken naar oplossingen of elkaar de les lezen? Er is nog veel onduidelijk in deze materie. Is het bijvoorbeeld onze plicht om vergoeding te regelen bij import, is het onze taak om een papieren nota in te sturen naar de zorgverzekeraar als er voor import een machtiging is afgegeven? Verschilt dit als er door de minister een importvergunning is afgegeven. Waarom staat het dan überhaupt niet in de taxe. Misschien daar eerst de aandacht op richten?

19-11-2019 11:27
D.T. Hendriksz zegt:

Goed dan. Op een andere manier; praten over het regelen van een vergunning voor import van een geneesmiddel is als overleggen over de kleur van de kozijnen van een huis en als je dan aankomt met je potje verf tot de ontdekking komt dat het huis is afgebroken.
Dat is de stand anno 2019 in de extramurale farmacie! Verzekeraars en VWS zien de fysieke apotheek als onnodig, uit de tijd en daarmee overbodig. Kan worden afgebroken. Iedere dag een steentje gaat ook. Die apothekers zien dat toch niet. Toch? Het lekt behoorlijk inmiddels.....

Back to top