Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuwe inzichten

Ik ben nu blij met transmurale samenwerking bij medicatiebeoordelingen.

PW47 - 22-11-2019 | door Chiara Bernoster-van Rodijnen, apotheker ouderenzorg
In een recent PW stond een artikel over medicatiebeoordelingen die werden uitgevoerd in het ziekenhuis. De ziekenhuisapotheker en de geriater hebben hun handen ineengeslagen en voerden bij een selecte groep medicatiebeoordelingen uit.
Nieuwe inzichten

In eerste instantie schrok ik van deze ontwikkeling. Als openbaar apotheker vind ik dat een van je core business-activiteiten medicatiebeoordelingen zouden moeten zijn. Aandacht voor de optimale therapie van de patiënt, aandacht voor consultvoering door de apotheker; juist dit stuk van ons werk wordt nu ook door een andere tak van onze professie opgezet.

’s Avonds dacht ik verder na over dit onderzoek. Mijn bedenkingen maakten plaats voor nieuwe inzichten. Ik was blij te lezen dat transmurale samenwerking wordt gezocht bij het uitvoeren van medicatiebeoordelingen.

Het komt nu regelmatig voor dat bij interventies die ik voorstel, de huisarts zegt: “Maar daar is mevrouw nog voor onder behandeling van de specialist. Daar ga ik niets aan veranderen.” Dit resulteert in minder snelle uitkomsten dan gedacht, want vervolgens schrijf ik een verwijsbrief voor de patiënt die deze hopelijk bij een vervolgconsult met de specialist kan bespreken. En vervolgens is het weer wachten op de terugkoppeling.

Hopelijk blijkt uit vervolgonderzoek hoe we elkaar verder kunnen versterken en een echte transmurale samenwerking kunnen aangaan. Ook wat betreft medicatiebeoordelingen.

Document acties

gearchiveerd onder: medicatiebeoordelingen
Back to top