Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Honderd dagen

PW Magazine 13, jaar 2015 - 24-03-2015 | door Gerben Klein Nulent
column

Gerben Klein NulentDe spreekwoordelijke eerste honderd dagen van mijn voorzitterschap van de KNMP zijn voorbij. Ik kan u recht vanuit mijn hart zeggen: het is fantastisch om voorzitter van alle apothekers in Nederland te mogen zijn.

De afgelopen maanden heb ik veel apothekers van alle gezindten gesproken. Zo heb ik klankbordgroepen bezocht en mocht ik spreken op de reeks succesvolle regiobijeenkomsten.

Wat mij telkens opvalt is, ondanks de zware tijden, de enorme bezieling van apothekers om patiënten de optimale farmaceutische zorg te verlenen. Innovatie en een patiëntgerichte aanpak, van klein tot groot, kom je werkelijk overal in onze beroepsgroep tegen.

Dat is helemaal in de lijn van onze Toekomstvisie Farmaceutische Zorg 2020, die uitgaat van de apotheker als zorgverlener voor de patiënt. Een apotheker die nauw samenwerkt met andere zorgverleners. Maar ook openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers die samenwerken om de patiënt de juiste farmaceutische zorg op het juiste moment te verlenen.

Richting zorgverzekeraars, politiek en overheid positioneren we ons voortdurend. De boodschap is: neem de professionaliteit van apothekers als uitgangspunt bij het farmaceutisch beleid. Zie onze acties rond bijvoorbeeld diabeteshulpmiddelen en de doorgeleverde bereidingen.

De uitdagingen voor ons apothekers zijn groot. We hebben met z’n allen spannende, kansrijke en bijzonder interessante jaren in het vooruitzicht.

Document acties

Back to top