Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Be-lab-berd

PW Magazine 12, jaar 2015 - 17-03-2015 | door Jaap Dik
column

Labwaarden in de apotheek beschikbaar krijgen, is een hele klus. Dan heb ik het vooral over de nierfunctie.

Als deelnemer aan het StatusScoop-project heb ik ook cijfers beschikbaar. Van de afwijkende nierfuncties was bij de start van het project slechts een kwart bij ons bekend. Dat is nu beter, door rechtstreekse aanlevering van het lab, mét uitdrukkelijke toestemming van de patiënt natuurlijk. Ook het actief ‘jagen’ op onbekende gegevens bij bepaalde medicatie heeft het aantal flink doen stijgen, maar om nu te zeggen dat de voorschrijvers deze actief aanleveren …

De grootste uitdaging zit in de waarden die bepaald zijn in de tweede lijn. Het Apotheek Service Punt (ASP) in het dichtstbijzijnde ziekenhuis doet goed werk bij ontslag, maar veel poliklinisch bepaalde nierfuncties bereiken de apotheek nooit. Of slechts toevallig, en dan erg laat.

Een casus van afgelopen week: mevrouw Z is in het laatste stadium van haar leven en ontvangt veel medicijnen. Wij hebben een eGFR van 45 in ons systeem; deze waarde is twee maanden oud. Na een kortdurende opname ontvangen we van het ASP een ontslagprofiel met een eGFR van 4! Bellen dus met het ziekenhuis. De waarde blijkt correct en twee weken oud, de nierfunctie was gekelderd. Zonder korte opname was die nooit bij de apotheek aangekomen. Zolang bij de standaard ziekenhuisintake wél de gegevens van de huisarts worden vastgelegd, maar níét die van de apotheek, lopen we achter de feiten aan. Een dossierhoudend apotheker kan een flinke kwaliteitsimpuls betekenen.

Document acties

Back to top