Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Appels en peren

PW Magazine 4, jaar 2015 - 20-01-2015 | door Marcel Kooy
column

Met afleverdata proberen partijen zoals de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SKF) en Vektis de kwaliteit van zorg in kaart te brengen. Een goede ontwikkeling. Een apotheek ziet zo waar verbetering nodig en mogelijk is en van best practices kunnen we wellicht iets leren. Het idee dat zorgverzekeraars deze aanvullen met klanttevredenheidsonderzoeken om zo ‘betere’ apotheken (iets) meer te betalen, is op zich ook niet verkeerd. Mits dat correct gebeurt en daarin vertrouw ik nog niet elke verzekeraar.

Zo blijkt CZ de eigen beloning onder meer te baseren op een paar vragen uit de CQI ongeacht het aantal respondenten. Bij ons hadden van de tachtig respondenten slechts vijftien patiënten deze vragen beantwoord. Noch CZ, noch het rekenbureau is bereikbaar voor commentaar. Als dergelijke indicatoren door externe partijen gebruikt worden is toch echt meer transparantie en validatie nodig. Waar worden wij op afgerekend en is dat terecht?

Maar primair moeten we de cijfers kunnen gebruiken om beter te werken. En daar zijn meer benchmarks voor nodig. Zo zal een apotheek met een oudere populatie op bepaalde indicatoren anders scoren dan een apotheek in een nieuwbouwwijk.

Dat er regionale verschillen zijn in voorschrijfgedrag laat Vektis zien [1]. Maar jammer genoeg biedt dit bureau, net als de SKF en andere partijen, alleen landelijke benchmarks aan. Jammer.

 

1. http://www.medicijngebruik.nl/ondersteuning-fto/verbeterenvoorschrijfgedrag/

Document acties

Back to top