Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meerwaarde

PW Magazine 09, jaar 2014 - 28-02-2014 | door Rik van der Meer
column

Dat apotheker en assistenten een enorme meerwaarde hebben voor de patiënt, weten wij als vakbroeders en -zusters natuurlijk al heel lang. Voor de buitenwereld is het echter niet altijd even helder. Daarom vind ik dat apothekers die meerwaarde expliciet moeten maken. Laat zien wat je doet rond medicatiebewaking en interventies.

Een belangrijke stap die wij onlangs hebben gezet, is het ondertekenen van een convenant met Pharos, het kenniscentrum voor de gezondheid van laaggeletterden en migranten. We mogen niet accepteren dat nog zoveel mensen hun medicijnen niet of niet goed innemen. Misschien moeten we zeggen: kúnnen innemen. Omdat ze het niet in voldoende mate begrijpen.

Apothekers en apothekersassistenten halen alles uit de kast om hen te helpen, maar telkens is het een uitdaging. We maken steeds mee dat ‘de laaggeletterde’ of ‘de migrant’ niet bestaat. Het gaat om ouderen, maar ook om jongeren. Mannen en vrouwen. Uit Nederland en tal van andere landen.

Het is een ambitieus programma voor vier jaar, maar nu al wordt gewerkt aan een project voor het herkennen van laaggeletterdheid en voor communicatie op maat. Trainingen komen eraan. Verder nemen we in minimaal zeven KNMP-richtlijnen aandachtspunten op voor migranten en laaggeletterden. Ook komt er een toolkit en worden de opleidingen van apotheekmedewerkers aangepast. Dit alles om ervoor te zorgen dat de therapietrouw onder deze groepen in 2018 substantieel is verbeterd.

Veel werk aan de winkel, maar we gaan het halen!

Document acties

Back to top