Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicatiebewaking 2.0

PW Magazine 15, jaar 2014 - 11-04-2014 | door Jaap Dik
column

De huidige medicatiebewaking is achterhaald. Dagelijks heeft een apotheker minimaal vijftig bladzijden meldingen door te worstelen en hij hoopt dat hij nog scherp oplet op het moment dat er wél een relevante melding langskomt. In het hele land komen jaarlijks 114 miljoen meldingen langs.

En het aantal neemt alleen maar toe. Creatininebepalingen spelen een steeds grotere rol in de medicatiebewaking: jaarlijks worden 6,6 miljoen bepalingen gedaan. Ook via het regionale schakelpunt komt informatie op ons af: verstrekkingen elders, contra-indicaties, allergieën. Ook via de arts verkregen.

Veel signalen kunnen door slimme software worden afgevangen. Dus niet: “gezien de leeftijd zou de patiënt een verminderde nierfunctie kunnen hebben en moet wellicht de dosering metformine worden aangepast”. Maar: “de MDRD is 45, verlaag de dosering metformine naar 2 x daags 500 mg”.

Die software werkt met clinical rules, ook bekend als MFB’s. Een MFB heeft meerdere ‘triggers’, niet alleen een medicatieverstrekking. Een MFB weet ook wanneer hij zijn mond moet houden. Bij de KNMP wordt hard gewerkt aan deze MFB’s, in samenwerking met collega’s uit het veld, die er al ervaring mee hebben.

Ook een verzekeraar als Achmea stimuleert het gebruik van MFB’s, in kleine stapjes, om vast te wennen.

Medicatiebewaking 2.0 zal dit jaar al doorbreken.

Document acties

Back to top