Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Erkenning

PW Magazine 16, jaar 2014 - 18-04-2014 | door Marleen Barth
column

Deze week heeft minister Schippers een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de toekomst van de apotheker. Hij bevat de resultaten van het overleg dat met de farmaceutische sector is gevoerd naar aanleiding van het advies van Rinnooy Kan en Reibestein. De brief toont aan dat het niet zomaar lukt om de problemen op te lossen waar veel openbaar apothekers nu mee kampen. Maar perspectief bevat hij wel. En dat perspectief is heel herkenbaar voor iedereen die vorig najaar heeft meegedaan heeft aan de KNMP-ledenbijeenkomsten over de toekomst van het vak.

De minister schrijft dat zij het – net als de leden van de KNMP – van belang vindt dat de zorginhoudelijke taak van de apotheker veel meer centraal komt te staan. In samenwerking met huisartsen en wijkverpleegkundigen kunnen openbaar apothekers de groeiende vraag naar zorg die op de eerste lijn afkomt beter aan. Of het nu gaat om het stimuleren van therapietrouw, medicatiebeoordelingen of het afstemmen van medicatie aan de hand van labwaarden: het is zorginhoudelijk werk waarbij patiënten veel baat hebben. En het levert uiteindelijk geld op, omdat mensen minder vaak een beroep zullen doen op de tweede lijn, zowel in de cure als in de care.

De brief van de minister betekent een erkenning van de grote waarde die apothekers hebben in de zorg. Daarmee is het werk voor de KNMP natuurlijk nog niet af: er moet nog veel verandering in de praktijk tot stand worden gebracht. Maar een mooie basis voor een nieuw begin is het wel.

Document acties

Back to top