Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Positief

PW Magazine 11, jaar 2013 - 15-03-2013 | door Jaap Dik
column

De brief van de verkenners biedt zeker mogelijkheden voor de farmacie. Veel moet nog uitgezocht worden. Dat laatste is niet zo vreemd, in de korte tijd die beschikbaar was hebben de verkenners toch aardig wat zenuwen weten bloot te leggen. En, zoals iedere tandarts je kan vertellen, een openliggende zenuw is bepaald geen pretje.

De verzekeraars en de apothekers zullen nu samen een oplossing moeten uitwerken. Tot nu toe zaten we vast tussen: ‘eerst geld, dan nieuwe prestaties’ en ‘eerst nieuwe prestaties, dan pas betalen we ervoor’ en schoot het voor geen meter op.

Het onderlinge vertrouwen was – en is – minimaal. Waar vroeger zaken geregeld werden in ‘de geest van’ de overeenkomst, moet nu alles letterlijk op papier. Iets te vaak werden de afspraken achteraf anders uitgelegd.

Toch moet iemand de eerste stap zetten. Over zijn schaduw heenstappen, zoals dat zo mooi heet.

We kunnen wel als een stel verzuurde forumvullers ouwe koeien uit de sloot blijven trekken, maar daar schiet de farmacie als zodanig niets mee op.

VWS zal hierin ook zijn verantwoordelijkheid moeten pakken. Zolang er schotten blijven tussen de dure tweede lijn en de doelmatiger eerste lijn schiet het niet op. Zolang verzekeraars ‘gestraft’ worden als ze een euro extra uitgeven in de eerste lijn om twee euro te besparen in de tweede lijn, trek je aan een dood paard.

En dode paarden? Daar maken we gehakt van!

Document acties

Reacties

18-03-2013 08:13
J.C. Kortekaas zegt:

"De verzekeraars en de apothekers zullen nu samen een oplossing moeten uitwerken. Tot nu toe zaten we vast tussen: ‘eerst geld, dan nieuwe prestaties’ en ‘eerst nieuwe prestaties, dan pas betalen we ervoor’ en schoot het voor geen meter op."

In de regio Groot Den Haag functioneren al decennia transmurale apothekersassistenten in de ziekenhuizen. Zij hebben de taak de opname en ontslagmedicatie te coördineren.

De ZN-klonen weigeren deze prestatie af te nemen, hoewel dit nu toch juist HET VOORBEELD is voor iedereen die prestatie 4&5 wil contracteren. Een verzekeraar vergoedt 1 cent, om de administratieve lastendruk op te voeren en het gratis fenomeen in kaart te brengen.
De bittere waarheid in 2013 is dat zorgverzekeraars niet gaan betalen voor diensten die toch wel geleverd worden. Door dit na te laten zijn ze niet uit op het faillissement van alle apotheken, maar op het ten onder gaan van apotheken die het uit OVERTUIGING zo goed doen in de dienstverlening, dat ze geen contractuele beloning meer kunnen eisen. Deze houding zal er voor zorgen dat alleen de eerste NZA-prestatie wordt gecontracteerd. De sjoemelaars gaan het winnen van de zorgverleners. Immers, de apotheken die niet mee doen met deze Haagse transmurale collegiale kostenpost, blijven over.

De handelaren overleven, de zorgverleners zijn ten dode opgeschreven. Want in Groot Den Haag zijn er wel prestaties maar komt er nooit geld. Verzekeraars verzekeren ook gratis diensten.

Back to top