Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Optimisme

PW Magazine 02, jaar 2013 - 11-01-2013 | door Wilma Göttgens
column

“Optimisme, dat is ook belangrijk ...”, zei één van onze medewerkers tijdens de werkbespreking begin december naar aanleiding van de vraag: wat vind jij waardevol voor je werk in de apotheek? We keken samen terug naar het afgelopen jaar: de uitkomsten van de patiënttevredenheidsonderzoeken, kwaliteitsindicatoren, de eerste ervaringen met smart filling, onszelf. We keken vooruit naar het nieuwe jaar: wat mag de patiënt van ons verwachten, staan we voor hetzelfde doel en kunnen we dat waarmaken?

Is uw team ook danig op de proef gesteld tijdens de laatste weken van 2012? Het viel te verwachten dat mensen geneigd zouden zijn hun medicijnvoorraad voor de jaarwisseling op de valreep nog even op peil te brengen voordat de nieuwe verzekeringsvoorwaarden van kracht zouden zijn. Het leidde tot massale toeloop naar apotheken. De extra aandacht in de media voor het ‘hamstergedrag’ maakte de berichtgeving tot een self fulfilling prophecy.

Meerdere avonden hebben we doorgewerkt, overgewerkt, extra gewerkt. Het logistieke systeem kraakte in zijn voegen, maar altijd waren teamleden bereid de schouders er nog even onder te zetten. De wachtenden in de publieksruimte moeten gemerkt hebben hoe we spitsroeden liepen. De meeste mensen wachtten geduldig tot ze aan de beurt waren – soms liep de wachttijd op tot 45 minuten – en men liet welwillend anderen voorgaan. We liepen elkaar in vliegende vaart soms van de sokken – en vonden net zo snel weer onze balans – om iedereen maar zo snel mogelijk te helpen. Evenwichtskunstenaars waren we.

Optimisme is overtuigd zijn van menselijke vermogens en als zodanig een voorwaarde voor vertrouwen: in jezelf, in anderen en in het vermogen van een apotheekteam. Ik wens u een optimistisch 2013 toe.

Document acties

Back to top