Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Je maintiendrai

PW Magazine 18, jaar 2013 - 03-05-2013 | door Kirsten Lubbers
column

Nieuwe koning, nieuwe kansen? Als jonge apotheker ben ik daar altijd naar op zoek. En kansen zijn er. De verkenners Reibestein en Rinnooy Kan constateerden dat ook.

Nu moeten we die kansen alleen nog met beide handen grijpen en niet meer loslaten.

Apothekers met innovatieve ideeën hebben we nodig. Een frisse blik! Pijnlijk genoeg lijken steeds minder farmaciestudenten te kiezen voor het werk in de openbare apotheek. Laten zij zich afschrikken door de negatieve economische berichten over apotheken? Te veel administratieve lasten? Ze zullen toch niet bang zijn om de rol van zorgverlener op zich te nemen? De beeldvorming is een probleem. Tijd om in te grijpen.

Binnenkort komt bij mij een student farmacie stagelopen. ‘Heb je daar dan tijd voor?’ hoor ik u denken. Jazeker. Ik zet er andere zaken voor opzij. Dit is hét moment om een aanstaande collega te enthousiasmeren voor ons beroep. Het programma ligt klaar. Een programma met voldoende kansen op een mooie stageperiode. Eens kijken of de apotheker in opleiding deze ziet en grijpt. Wie weet is het wel een, zoals de verkenners het noemden, ‘specialist voor farmaceutische zorgverlening’ in de dop.

Met een sterke nieuwe aanwas van collega’s, weet ik zeker dat we zullen handhaven. En dan bedoel ik niet alleen de wetten, regels en normen, maar ook: overeind blijven. Helpt u ook mee de aanstaande vakgenoten op te warmen voor de openbare apotheek door prikkelende (snuffel)stages aan te bieden?

Document acties

Reacties

04-05-2013 17:41
D.T. Hendriksz zegt:

"Last woman standing"? Je Maintiendrai; ik zal handhaven. Dat is wat anders. Door te handhaven, blijf je overeind. En om te handhaven heb je in dit land toch de KNMP nodig. Die is de belangenbehartiger. Hoofdinspecteur IGZ Josee Hansen spreekt dan ook niet voor niets van 'eigenlijk" zouden wij moeten handhaven, maar 'eigenlijk' gedogen wij overtredingen, met steun van de KNMP, wegens finaciële motieven.

Zolang wetgeving niet wordt gehandhaafd kan, gezien het systeemmodel zorgstelsel 2006 en de onderliggende speltheorie, de keuze van de jonge student alleen maar worden gerespecteerd: om deze studie, de studie farmacie, dient vooralsnog met een zeer ruime boog omheen te worden gelopen. Daar is geen eer meer aan te behalen en geen fatsoenlijke boterdam meer te verdienen: de bloedjes zullen dan een krantenwijk moeten gaan nemen om rond te komen: prijs van het doosje is prijs van de zorg. ESB economen zijn het daar mee eens. Een Nobelprijs economie zit er de komende jaren dus niet in.

Bestuurskunde, zorgverzekeraarskunde, politicologie, sociologie, economie, econometrie, zijn de studierichtingen waar je wezen moet. Dan wel weer in combinatie met de juiste politieke keuze: dit is Nederland. De baantjes worden op basis van politieke partij kleur verdeeld. Zo werkt de nomenklatura met benoemden in plaats van verkozenen.

ICT en TU Delft als goede tweede, met mandarijns als eerste taal. Go East my boy. Go East my Girl. Follow the money. Dan is een politieke partij niet meer nodig om aan de bak te komen.

De Verkenners vertellen een ander verhaal dan deze columniste: opsplitsen van huidige THS fee in een distributie fee en een zorg fee, waarbij de som van beide losse fees lager moet zijn dan de huidige THS fee. En de columniste ziet hierin kansen?

Back to top