Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Goed pensioen

PW Magazine 23, jaar 2013 - 07-06-2013 | door Kirsten Lubbers
column

Zoals in de politiek en de media herhaaldelijk naar voren komt, staan de zekerheden rondom het pensioenstelsel steeds meer op losse schroeven. Dit heeft direct invloed op onze pensioenregeling (BPOA) en op het beleid binnen ons beroepspensioenfonds.

Om op de lange termijn een realistische pensioenregeling over te houden, zijn maatregelen noodzakelijk. Op de korte termijn zijn (helaas) kortingen nodig. In de discussie rondom de stijging van de pensioenpremie, op de langere termijn, zal ook de opbouwproblematiek ter sprake komen.

Daarnaast speelt de veranderende samenstelling van de deelnemersgroep een rol. Hiermee doel ik op het aantal apothekers in loondienst versus het aantal apotheekeigenaren. Past de pensioenregeling nog wel bij de hele beroepsgroep die situationeel gesegmenteerd is?

De KNMP presenteert het visiedocument Pensioen in de openbare apotheeksector. BPOA heeft een werkgroep Evaluatie Pensioenregeling in het leven geroepen, die mede aan de hand van het KNMP-visiedocument en samen met de veldpartijen ASKA, Napco, VJA, KNMP, VZA en VNA de verschillende uitvoeringsmogelijkheden toetsen om tot de in de visie gestelde doelen te komen.

De bestuurlijke impasse waarin BPOA helaas is terechtgekomen, moet daarbij niet tot nodeloos extra schade leiden. Nu het huidige bestuur zijn functie ter beschikking heeft gesteld, moeten we een nieuw bestuur kiezen dat breed gedragen zal worden. Dit is van groot belang om op een evenwichtige manier een nieuwe pensioenregeling vorm te geven die recht doet aan de verschillende categorieën apothekers.

Ik doe een nadrukkelijke oproep: kom naar de jaarvergadering op 21 juni, waar de stemming voor het nieuwe BPOA-bestuur plaatsvindt. Doe mee aan de discussie of laat u machtigen door iemand die uw standpunt deelt.

Document acties

Back to top